Toen Johan tijdens de jacht met Guinevere per toeval de zwaargewonden Cirong vond, werd in allerijl een draagberrie gemaakt om hem in Camelot de nodige verzorgen te bezorgen.  De man stierf echter tijdens de korte reis aan zijn verwondingen.

In zijn strijd tegen de Nomaden van de Zuiderse Zon heeft de Rode Ridder zich hard verweerd tegen de aanhangers van Caglior.  Zwaargewond wordt de Rode Tafelridder teruggevonden.  De plaatselijke geestelijken dragen Johan per draagberrie weg.