Met een valse baard verklede Johan zich als oude priester en wist op die manier bij de onterecht tot de strop veroordeelde Furiën te komen.