Back to Top

Leopold Vermeiren

Denk even terug aan de tijd van de vroege middeleeuwen, toen er machtige heren leefden, die hun dagen doorbrachten met paardrijden, oorlogvoeren en op jacht gaan.  Het waren de arme mensen, de laten en de lijfeigenen, die al het werk moesten doen. Zij zwoegden van 's morgens tot 's avonds en kregen juist genoeg te eten om niet van honger te sterven.
Johan, een sterke jongeman, leefde ook in die tijd. Hij was een lijfeigene en behoorde toe aan ridder Oerold, een machtig heer.  Op zekere dag verliet Johan even zijn werk om een oude man te helpen, die ziek geworden was.  Ridder Oerold kwam daar toevallig achter en was zo kwaad dat hij Johan met zijn zweep bewerkte.  Om zich te beschermen greep Johan de zweep, met het ongelukkige gevolg dat ridder Oerold van zijn paard viel.  Hoewel Johan het niet met opzet gedaan had, zou hij daarvoor toch gedood worden.  Maar Johan zag zijn kans te vluchten en zocht beschutting in het woud.

Johan keerde niet terug naar zijn meester maar sloeg zichzelf tot ridder.  Voortaan zou hij ridder Johan zijn.  Hij droeg een rode wapenrok, vandaar zijn tweede naam: de Rode Ridder.  Hij koos een wapenspreuk: 'Steun voor de armen - Hulp in nood'.
Van dat moment af begon de Rode Ridder een leven vol avontuur en edelmoedige daden.

Eerst zou hij zijn aartsvijand, ridder Oerold, van een wrede hongerdood redden en werd hij zijn beste vriend.  Daarna redde ridder Johan een jongeman uit het moeras, op gevaar af er zelf in weg te zinken.  Die jongen heette Koenraad en werd zijn eerste schildknaap.

Na vele heldendaden in zijn eigen land, trok de Rode Ridder met de eerste kruistocht naar Jeruzalem.
En altijd en overal zal hij zijn wapenspreuk trouw blijven:

'Steun voor de armen - Hulp in nood!'

Leopold VERMEIREN, schrijver van De Rode Ridder

37. Ter dood veroordeeld

Illustraties: Karel VERSCHUERE

Inhoudsopgave

De Rode Ridder in de gletsjerketel

 1. Het hol van een voorhistorisch monster?
 2. Jargo bijt van zich af
 3. De Rode Ridder roept om hulp
 4. Grijp het touw!
 5. Een tweede slachtoffer
 6. Ontrouwe vrienden
 7. Gered

De blauwe vlinder

 1. Als een fata morgana
 2. Een kortstondig zwempartijtje
 3. Gevangen…en voor hoe lang?
 4. Hoog bezoek
 5. Een brandende hete zon
 6. Het verhaal van de blauwe vlinder
 7. Een donkere, slaaploze nacht…
 8. Een schaduw in de nacht
 9. Ontsnapt
 10. Er zit iets in de gordeltas van Rond

Het gouden kruis met de gele steen

 1. Een zwempartijtje met gevolgen
 2. Op zoek naar het tweede tentenkamp
 3. In het huis van de wijnbouwer
 4. Een laffe aanval
 5. De Rode Ridder deelt bevel uit
 6. Nachtelijk bezoek
 7. Een nieuwe dienaar
 8. Een gestolen gouden kruis?
 9. In het hol van de leeuw
 10. Een razende hoofdpijn
 11. OP zoek naar een geschikt touw
 12. De arme Oscar in paniek!
 13. Mark in de val
 14. Sjoek vindt de gevangene
 15. Een vogel voor de kat
 16. Een gevecht met dodelijke afloop
 17. Vaarwel, Mark

Extra informatie

 • Het verhaal wordt opgedragen aan 'al de collega's van de pedagogische week in Brugge en Blankenberge 1950-1974'.
 • Het verhaal werd geschreven in Mikonos.

 

40. Het spookschip

Illustraties: Karel VERSCHUERE

Inhoudsopgave

Kwaad met goed belonen

 1. Hulpgeroep
 2. Dood of bewusteloos?
 3. Een natuurlijk geneesmiddel
 4. Een edel gebaar
 5. Vaarwel, Mehmet
 6. Een rustige nacht
 7. Een wreed toneel
 8. Het verhaal van Mehmet
 9. Terug naar de stad
 10. Johan maakt zich zorgen
 11. De oplossing

Maansikkel en gouden kroon

 1. Sid Haki El Enver
 2. Sorgo maakt zich kwaad
 3. Bert, een man met het hart op de rechte plaats
 4. Knapt Rond het op?
 5. De emir is gewond
 6. Waarom de laarzen verwisselen?
 7. Versterkende bessen
 8. Een heerlijk stortbad
 9. Vrienden of vijanden?
 10. De maansikkel en de kroon
 11. Antiochië komt in zicht
 12. Wat Geert te vertellen heeft
 13. Terug in Antiochië
 14. Bert is niet alleen
 15. Het verhaal van Sorgo
 16. Het weerzien
 17. Vaarwel, Haki

Het spookschip

 1. Weg van de stad!
 2. Cas, de visser
 3. Cas beeft van angst
 4. Een verlaten schip
 5. Peter, kapitein van de Verda Stelo
 6. Een wolk aan de horizon
 7. Land in zicht?
 8. Een spookstad
 9. Wat  hoort de Rode Ridder?
 10. Betrapt!
 11. Waar is de meester gebleven?
 12. Vindt Wolf zijn meester?
 13. Knapt Wolf het op?
 14. Waar zitten de zeerovers?
 15. De zeerovers zijn van plan het schip te kraken
 16. De Rode Ridder heeft een plannetje!
 17. Op het zeeroversschip
 18. Het spookschip

Extra informatie

 • Het boek is opgedragen aan alle trouwe Rode Ridder-lezers.
 • Het boek werd deels in Marbella (Spanje) en deels in De Panne geschreven.

 

41 - De Rode Ridder en de giftbeker

Illustraties: Karel VERSCHUERE

Inhoudsopgave

Het gevecht met de gewonde leeuw

 1. Een verrassend bezoek
 2. In het hertogelijk paleis
 3. Prinses Saida geeft zich niet gewonnen
 4. De hertog is er niet erg gerust op
 5. De Rode Ridder in moeilijkheden
 6. Een zware voorwaarde
 7. Het voorstel van de Rode Ridder
 8. Ridder Rond is nieuwsgierig
 9. Het blauwe licht in de nacht
 10. De reis naar het land van Ezaz
 11. Het gevecht met de leeuw
 12. Te laat!
 13. Het verhaal van de leeuw
 14. Adieu, Chico!

De man met de paarse tulband

 1. De aankomst in de stad Rozaz
 2. De Emir windt zich op
 3. Een vreselijke ramp
 4. De vlucht uit de stad
 5. De man met de paarse tulband grijpt naar de zweep
 6. Een ongeluk in de bergen
 7. De man met de groene tulband…
 8. Op het nippertje gered
 9. Het palmenpaleis
 10. Een nieuwe ramp
 11. Een groeiend wantrouwen
 12. Rond helpt een handje
 13. De mand met de medicijn
 14. Johan heeft een onrustige nacht

De giftbeker

 1. Vreselijk nieuws
 2. Miloudi heeft nieuws
 3. Naar het paviljoen
 4. Sorgo doet een vreselijke ontdekking
 5. De giftslang
 6. De achtervolging wordt ingezet
 7. Een vermoeiende reis
 8. De Rode Ridder smeedt een plan
 9. Slaat de man met de paarse tulband toe?
 10. Sid Sahied is niet de eerste de beste!
 11. Het vreemde gefluit
 12. Een gruwelijk toneel
 13. Een vreemde ontknoping

Extra informatie

 • Het verhaal wordt opgedragen aan Johan Timmermans.

 

 

43 - De Rode Ridder en de verdwenen schat

Illustratraties: Chris Fontijn

Inhoudsopgave

De zilveren ruiter

 1. Land in zicht!
 2. Het kreunen van een mens
 3. De gegeselde gevangene
 4. De man met de zweep
 5. Ianopolis, geen katje om zonder handschoenen aan te pakken!
 6. Een pijnlijke beet
 7. Jozef, de chirurgijn helpt een handje

Het verhaal van de oude roestech

 1. De aanval van de zeerovers
 2. Een dronken roeileider
 3. Wie haalt het?
 4. Te pletter op de rotsen
 5. Gered
 6. opnieuw onder de mensen
 7. Op zoek naar de schat
 8. Een noodlottige dag
 9. Naderende voetstappen
 10. Waar is de schat?
 11. Wie roofde de schat?
 12. Vluchten in de nacht
 13. Het einde van het verhaal
 14. Roestech krijgt een andere naam

De vermomde moordenaars

 1. Het naderende roeibootje
 2. Het gouden halssnoer met de groene steen
 3. Rond telt zijn zilverstukken neer tegen zijn zin
 4. Op speurtocht
 5. De schat veranderd van bergplaats
 6. Een nieuwe koop
 7. Open de zak, Willem!
 8. Bij de tafelrots
 9. Voet aan wal in het geboorteland
 10. Een blij weerzien
 11. En de schat?
 12. Roestech, de weldoener van het dorp

Het rode kleed

 1. Verstoorde rust op het strand
 2. Een bende straatschuimers
 3. Opgesloten!
 4. Het lange kruisvaarderszwaard
 5. Het rode kleed
 6. Roestichee toont zich een dapper en pienter kereltje
 7. De rollen worden omgedraaid
 8. De achtervolging
 9. Xefallus wil ontsnappen
 10. Een vreselijk einde

Extra informatie

 • Het verhaal werd geschreven in Tenerife.

44 - De Rode Ridder en het vuurmonster

Omslag en illustraties: Chris Fonteyn

Inhoudsopgave

 1. Land in zicht
 2. Land, het magische woord!
 3. Onweer
 4. Een voorhistorisch reptiel?
 5. Met de dood voor ogen
 6. Monster of niet?
 7. De spanning groeit…
 8. De draak…daar is hij!
 9. De Griekse scheepsmaat weet meer
 10. Erik doet een ontdekking
 11. De donkere, geheime gang
 12. Een akelige ontdekking
 13. Wie roept daar?
 14. Wat kleeft daar aan de hand?
 15. Wat nu gedaan?
 16. De Rode Ridder gebruikt een list
 17. Een tweede plan
 18. Het verhaal van Zoponos
 19. Het vervolg van Zoponos verhaal
 20. De moordenaar verdwijnt spoorloos
 21. Een grafkuil voor de vermoorde Pelos
 22. Droefheid en haat
 23. Rond keert met manden proviand terug
 24. De geheimzinnige plannetjes
 25. De stad zonder naam
 26. De verkenning van de stad
 27. De man met de zwarte baard smeedt boze plannen
 28. De gewonde hand doet erg pijn
 29. Ridder Rond in actie
 30. Rond haalt een nat pak!
 31. Erik doet een ontdekking!
 32. Sha zoekt…zal hij iets vinden?
 33. Op het goede spoor?
 34. De metalen ring
 35. Op een dood spoor?
 36. Opnieuw de geheime tekens
 37. Archipos komt in actie
 38. Die sluwe Archipos
 39. Een deel van de schat is spoorloos verdwenen
 40. Groeiende onrust in het dorp
 41. Het verhaal van Archipos
 42. Er duiken zeilen op uit de mist!
 43. Een onverwachte aanval
 44. Archipos schaakmat

Extra informatie

 • Het boek wordt opgedragen 'voor Marcel en Frans'.
 • Het verhaal is geschreven te Agadir .

46 - De Rode Ridder en de slavenjacht

Uitgiftejaar: 1979
ISBN 90 02 14167 X
Omslag en illustraties: Stef van Stiphout

Inhoudsoverzicht

 1. Een vermoeiende tocht
 2. Onraad?
 3. Een lekkere, frisse drank?
 4. Dirk blijft op zijn hoede
 5. Verdachte nachtelijke geluiden
 6. In de val
 7. De slavenkaravaan
 8. Eindelijk rust. Worden de ketens losgemaakt?
 9. Tanaran komt in zicht
 10. Onze kruisvaarders als vee te koop aangeboden
 11. Een machtig heer verschijnt op de slavenmarkt
 12. Worden de ketenen losgemaakt?
 13. Wie koopt al die slaven?
 14. Opgesloten als ratten in de val
 15. Wat de andere slaven te vertellen hebben
 16. Reus Dalas is razend
 17. Gevecht om voedsel?
 18. Wanneer begint de slavenjacht?
 19. Hofmeester Achoer krijgt het moeilijk
 20. De laatste schikkingen voor het feest
 21. De slavenstoet op weg naar het paleis
 22. Sid Ehmed heeft een idee
 23. Een ongelijke strijd
 24. Het einde van de strijd?
 25. De Rode Ridder komt in actie
 26. Een nieuwe gevangene in de schuur
 27. De grote jacht van de slavenjacht
 28. Het verhaal van Sid Kidmid
 29. De Rode Ridder smeedt plannen
 30. Daar zijn de jagers!
 31. Slaven los! De jacht begint!
 32. Als wilde dieren vluchten voor de dood...
 33. Dappere Erik, goed zo!
 34. Erik in levensgevaar
 35. De jagers lopen storm
 36. Zal de Rode Ridder dit toelaten?
 37. Een erg gewaagde onderneming
 38. Koenraad volop in actie
 39. Daar zijn de jagers!
 40. Op leven en dood
 41. De dood van de tiran
 42. Een bitsig gevecht
 43. Een blij weerzien

Verwijzingen

47. Aspis, de giftslang

Uitgiftejaar: 1980
ISBN 90 02 14284 6
Omslag en illustraties: Karel BIDDELOO

Inhoudsoverzicht

 1. Koenraad heeft een vreemde droom
 2. Een gevaarlijk dier voor de deur?
 3. Het afscheid
 4. Verandering van richting
 5. Een wonderlijk toeval
 6. De achtervolging
 7. Altijd voorwaarts, maar voorzichtig
 8. Waarom zo vroeg halt houden?
 9. Erik tikt een tikje te hard
 10. Een gevaarlijke opdracht
 11. Sha verandert van naam
 12. Sha verdwijnt voor een poos
 13. Vermomd verder
 14. Een beet van een giftslang
 15. Een misverstand wordt opgeklaard
 16. Vreemde ruiters
 17. Die domme Mohammed!
 18. Een gulle ontvangst met lekkere drank
 19. Een rustige nacht?
 20. Sid Kalim wil zekerheid
 21. De rollen worden omgekeerd
 22. Dino zet grote ogen op
 23. Sid Kalim windt zich op
 24. Rond smeedt een plannetje
 25. Rond toont zijn gouden hart
 26. Rond krijgt wroeging
 27. De man met de bochel
 28. Een onverwacht vertrek
 29. Sid Bouchoj maakt zich kwaad
 30. Zal de gebochelde kunnen vluchten?
 31. Zawed is de uitputting nabij
 32. De jacht tegen de tijd
 33. Waarom vlucht die man?
 34. Vreemdelingen zijn niet gewenst
 35. Is dit Sid Kalim niet?
 36. Naar de moskee!
 37. Een kleine kans
 38. Die vijver is te ondiep!
 39. Sid Kalim maakt een luchtreis
 40. De sprong in de diepte
 41. De weg naar de vrijheid

Verwijzingen

Extra informatie

 • Dit boek werd opgedragen aan de kleinzoon van Leopold Vermeiren: Tim Baert.
  Volgens de auteur zijn jongste lezer én ridder van Deurne, Wilrijk en Schilde

 

48. Het Griekse vuur

Uitgiftejaar: 1981
ISBN 90 02 14412 1
Omslag en illustraties: Karel Biddeloo

Inhoudsoverzicht

 1. Zal de slavenhandelaar spreken?
 2. De gevangen blijft koppig zwijgen
 3. Een edelmoedig voorstel
 4. De weg naar de stad Daboeg
 5. Sha neemt de leiding
 6. Een raadselachtige verdwijning
 7. Waarom gehoorzaamt Wolf niet?
 8. Worden de westerse paarden verkocht?
 9. Jago rukt zich los
 10. Jago, mijn paard!
 11. Sid Kalim is meer dan woedend
 12. Nog een kink in de kabel, Sid Kalim!
 13. Sid Doch valt door de mand
 14. Sid Kalim doet een tegenzet
 15. Sid Kalim bereid zijn slag voor
 16. Wie zijn die achtervolgers?
 17. Koenraad doet een ontdekking
 18. Een trouwe dienaar
 19. Waar blijven we met de paarden?
 20. De vijand nadert...
 21. Een lastige klim
 22. Guy beleeft angstige ogenblikken
 23. Een aanval met brandende pijlen
 24. De tegenzet van de Rode Ridder
 25. Paniek bij de aanvallers
 26. De voorbereiding van een nieuwe aanval
 27. Door de vlammenzee
 28. De gewonde vijand
 29. Erik heeft een plan
 30. 'Vaarwel en veel geluk, Mohammed!'
 31. Gelukt! Terug samen
 32. Sid Kalim wordt woedend
 33. Onraad
 34. Is Rond spoorloos?
 35. Ontsteek het vuur!
 36. De brug wankelt
 37. De oude boot
 38. Ontdekt!
 39. Daar nadert een grote boot!
 40. Het Griekse vuur!
 41. Eén grote vlammenzee...
 42. Waar bleef Sid Kalim?
 43. Dank je wel, Shoe!

Verwijzingen

 

49. De magische ring

Omslag en illustraties : Karel Biddeloo

Inhoudsopgave 

Hulpgeroep

 1. Te laat!
 2. De gemartelde
 3. We spannen een valstrik
 4. Een zilverstuk, dat is goed betaald

Het verhaal van de magische ring

 1. Een bode te paard
 2. Een onheilsboodschap
 3. Het lange verhaal van Abdoellah over Hanno’s dood
 4. Vervolg vaan Abdoellahs verhaal
 5. Verstoppertje spelen
 6. Jillali, de pendelaar
 7. De pendelaar spreekt over leven en dood
 8. Sinan, de éénogige
 9. Abdoellah verandert zijn plannen
 10. De Éenogige waagt zijn kans
 11. Drie zilverstukken
 12. Oom Aboe is koppig
 13. Abdoellah, de wreedaard
 14. Abdoellah is sluw en voorzichtig
 15. Terug naar het landgoed
 16. Abdoellah op zoek naar de ring
 17. Ali heeft pech
 18. Verraadt Ali zijn meester
 19. Waar kan de ring verborgen zijn?
 20. Ali stelt zich vragen
 21. Terug naar het dorp
 22. Ali heeft geluk
 23. Sid Abdoellah smeedt een ingewikkeld plan
 24. Brand!brand!
 25. Sid Abdoellah speelt zijn spel
 26. Ridder Rond in het nauw
 27. Gevangen!
 28. Een vermetel plan
 29. De nachtelijke inbraak
 30. Abdoellah vlucht met de ring
 31. De oman wil alles weten
 32. Valt Ali door de mand?
 33. Een onverwachte ontmoeting
 34. Het bittere einde

Extra informatie

 • Het verhaal werd geschreven te Nice en De Panne.

50. De onzichtbare

Omslag en illustraties : Robert Wuyts

Inhoudsopgave 

Ronds wonderbaarlijke avontuur

 1. Een nachtelijke, doelloze tocht…
 2. Een vreemde belevenis
 3. Rond wil de proef op d som
 4. De zwevende kookpot
 5. Het verlaten paleis
 6. De onzichtbare komt in moeilijkheden
 7. Pech voor Rond
 8. Waar is de ring?
 9. Rond effent de weg
 10. Spannende momenten
 11. Oog in oog met zijne hoogheid, prins Djamal
 12. De zwevende waterkruik
 13. Erik eet zijn buikje rond
 14. De sprekende speer

Is Erik een verrader?

 1. Een oude doodsvijand verschijnt opnieuw op het toneel
 2. De Rode Ridder ontwerpt een plan
 3. Waar zit die sakkerse dikkerd!?
 4. Erik, de verrader?
 5. Toverij?
 6. Help!Het spookt hier!

Prinses Inez

 1. Een prettig weerzien
 2. Prinses Inez brengt Rond in moeilijkheden
 3. Rond verdwaalt
 4. Een nachtelijke boodschap
 5. Rond vergeet er zijn slaap door!
 6. Prinses Saïda krijgt argwaan
 7. Een brief van prinses Saïda
 8. Amina, de slavin, krijgt een mooi geschenk
 9. Vindt Erik er iets op?
 10. Is er nog hoop?
 11. Prinses Saïda wil Amina spreken
 12. Zal de ril van de ringen doorgaan?
 13. Zal Inez het geheim verraden?
 14. Rond lelijk in de nesten
 15. Rond staat voor een zware opdracht
 16. een raadselachtige verdwijning
 17. Kaïd is de wanhoop nabij
 18. ‘Daar!de dikkerd!’
 19. Rond in actie
 20. ‘Open de poort!’
 21. Onvoorzichtige Rond!!!

Extra informatie

 • Het boek wordt 'opgedragen aan mijn duizenden trouwe lezers en de tienduizend leden van de Rode Ridder-club, die allen hun uiterste best doen om, zoals de Rode Ridder, eerlijk door het leven te gaan, moedig tegenslagen te verdragen en iedereen te helpen die in nood verkeert.'
 • Het verhaal is geschreven in Benidorm en De Panne.

51. De vliegende man

Uitgiftejaar: 1983
USBN 90 02 14766 X
Omslag en illustraties: Robert Wuyts

Inhoudsoverzicht

 1. Luilekkerland!
 2. Een overhaaste vlucht
 3. Een dikke kikker vol groen
 4. Opgesloten in een kerker
 5. Een lekker galgemaal
 6. De ijzeren rooster
 7. Op de brandstapel
 8. Sid Kalim hanteert de boog
 9. Zeer slecht nieuws
 10. De Rode Ridder zoekt een spoor
 11. Vindt Rond een spoor?
 12. Rond doet een voorstel
 13. Vindt Rond prinses Saïda?
 14. Rond denkt een plan uit
 15. De prinses? Waar is de prinses?
 16. Sid Kalim ruikt onraad
 17. Rond laat niet met zich sollen
 18. Sid Kalim zet de achtervolging in
 19. Prinses Saïda in moeilijkheden
 20. De rots met de twee hoornen
 21. Rond is de held van de dag, maar waar blijft hij toch?
 22. Het verhaal van Rond
 23. Erik krijgt argwaan
 24. Een onaangename ontdekking
 25. Rond en Saïda doen erg geheimzinnig
 26. Onverwacht een kink in de kabel
 27. Het voorstel van Sid Kalim
 28. Rond staat voor een moeilijke keuze
 29. Sid Kalim volgen of niet?
 30. De Rode Ridder staat voor raadsels
 31. Hehihooo!
 32. In het hol van de leeuw
 33. Rond zit klem
 34. Met de dood voor ogen
 35. Een te zware kist
 36. Sid Odjal krijgt dorst
 37. Toverij?
 38. Het verhaal van Sid Odjal
 39. Sid Kalim krijgt een idee, maar ridder Rond ook
 40. Een hoogst onaangename verrassing

Verwijzingen

Extra informatie

 • Dit boek werd opgedragen aan al de leden van de Rode Ridderclub van Bilzen en omgeving.

54. De wrede slavendrijver

Omslag en illustraties : Robert Wuyts

Inhoudsopgave 

Brandende pijlen in de nacht

 1. Een vallei zonder leven?
 2. Wrede slavendrijvers
 3. De kreupele kruisvaarder laat niet lijdzaam begaan
 4. Het offer van Angelram
 5. De gevangenen steken een hand toe
 6. De graaf is ontroostbaar
 7. Graaf Anselme wil geen pijn voelen
 8. Voor Angelram een stenen graf
 9. Mark heeft medelijden
 10. Graaf Anselme blijft ontroostbaar
 11. Archas, de onineembare stad
 12. De Rode Ridder is grootmoedig
 13. Johan brengt de boodschap van de hertog over
 14. Rabi heeft Koenraad ook wat te leren
 15. Droomt Rond voor de derde keer?
 16. Archas, vervloekte stad

Palmach, de eenarmige

 1. Sid Kalah, de wrede slavenhandelaar, komt ter sprake
 2. De Rode ridder heeft een ernstig gesprek met graaf Anselme
 3. De vreemde droom van graaf Anselme de Ribeaumont
 4. De tocht naar Didji
 5. Rabi praat zijn mond niet voorbij
 6. Rabi spreekt met Mohammed
 7. Waar is Palmah, de eenarmige?
 8. De geheimzinnige man met de ene arm
 9. Nooit! Zegt Palmach
 10. Nog deze nacht…
 11. In elk dorp heeft de slavendrijver minstens twee ogen…
 12. Ontmoeting van de eenarmige en de Rode Ridder
 13. De nachtelijke tocht door de woestijn
 14. Rabi ontdekt een spoor dat hem tot nadenken stemt
 15. Uzehi, de verrader met het slepende been
 16. De mooraanslag van Azehi
 17. En nu geduldig wachten
 18. Palmach gaat in de aanval
 19. Nederlaag of zege?
 20. De poortwachter ruikt onraad
 21. De droom… De droom…

Extra informatie

 • Het boek 'wordt opgedragen aan mijn vriend en trouwe lezer Erwin Gusenmeyer van Wuurstwezel, die op zijn kamer het eerst Rode Ridder- museum inrichtte.'
 • Het verhaal is geschreven in Mallorca.

56. Zowa de zeerover

Inhoudsopgave

Genade!...Genade!...

 1. Wie schoot die pijl?
 2. Waar bleef die duivelse schutter?
 3. Sha doet erg geheimzinnig
 4. Het kruid met de onaangename geur
 5. Reus Dalas helpt een handje

Het verhaal van Rolands grote avontuur

 1. Een onheilsdag
 2. Roel slaat op de vlucht
 3. Vluchten…maar waarheen?
 4. ‘Schipper! We hebben een verstekeling ontdekt’
 5. Roel blijft op de zeearend
 6. Roel redt het leven van de schipper
 7. Zeerovers in zicht!...
 8. Roeislaven en hun droevige lot
 9. De storm
 10. Zowa pleegt verraad
 11. Roland proeft van een vreemde brij

In het hol van de leeuw
Wie niet waagt, niet wint

 1. De oorzaak van Rolands buitensporige angst
 2. Een vermetel plan
 3. Geen makkelijke opdracht
 4. Sha verkoopt zijn slaven
 5. Sid Dalas speelt zijn rol voortreffelijk
 6. Janik, de éénoogige
 7. Een eerste tegenvaller
 8. Sha heeft een plannetje
 9. Oshima, een sterk verdovingsmiddel
 10. Dalas probeert het een tweede keer
 11. Sha in volle actie
 12. Zowa krijgt het erg moeilijk
 13. Sid Ilah is woedend
 14. Daar zijn de bloedhonden
 15. De aanval is de beste verdediging
 16. Het einde van de slavenjacht
 17. verdwaald
 18. Honger is de beste saus
 19. Onbezorgd en uitbundig feesten

Orlando, een moedige jongen

 1. Ruw uit de slaap gewekt
 2. De zeerovers vergissen zich deerlijk
 3. Een laffeverrader
 4. Orlando, een moedig kereltje
 5. Heeft Orlando het niet gedroomd?
 6. Loontje komt om zijn boontje
 7. Een nieuwe kapitein op het schip

Extra informatie 

 • Het boek 'wordt opgedragen aan mijn beste vriend en collega Herman de Meulenaere.'
 • Het verhaal is geschreven te Magalluf.

57. De dodenvallei

Omslag en illustraties: Karel Biddeloo

Inhoudsopgave

Verraderlijk drijfzand

 1. Een grafelijke opdracht
 2. Drijfzand
 3. Hulpgeroep
 4. Hulp bieden,ja. Maar hoe?
 5. De koppige boom
 6. Nog meer Moeilijkheden
 7. Is redding voor Birakir nog mogelijk?

In de dodenvallei

 1. Een aanval in de rug
 2. Hulpgeroep
 3. Sid Dalas kookt van woede
 4. De valstrik
 5. De geheimzinnige nachtelijke tocht

De giftige cobra

 1. En roeien, roeien maar…
 2. Zwestik Rond
 3. Het einde van de reis?
 4. De giftige slang

De strijd om de brug

 1. Weer vrij
 2. De Rode Ridder wijzigt zijn plannen
 3. Veertig nachtelijke ruiters
 4. Naar het nachtelijke feest
 5. Sha neemt de leiding
 6. Naar de paarden
 7. Naar de andere oever
 8. Waar zijn de ontbrekende paarden?
 9. Gedeeltelijk mislukt
 10. De strijd om de brug

De dood voor ogen

 1. Beweging in de nacht
 2. Van de dood gered
 3. Het verhaal van de gewonde

De Rode Ridder smeedt plannen

 1. De geknevelde wachter
 2. Het verhaal van de wachter
 3. Plannen smeden
 4. De boodschapper
 5. Dochin durft het aan
 6. Ook Sid Kada heeft angst
 7. Koortsachtige voorbereidingen voor een haastig vertrek
 8. Geen kruimelbrood voor de achterblijvers
 9. Opdracht volbracht
 10. De gedwongen hulp bieden of niet?
 11. Toch nog gevaar?
 12. Vaarwel, het ga je goed!

Extra informatie

 • Het boek wordt 'opgedragen aan mij vriend de illustrator Karel Bideloo'.
 • Het verhaal is gescheven in Hotel Don Pancho te Benidorm.

58. De wraak van de farao

Omslag en illustraties : Karel Biddeloo

Inhoudsopgave

Een vreemde droom

 1. Een welverdiende rust
 2. Baden in de nijl
 3. Een vreemde droom
 4. Sid Solmar neemt de Rode Ridder in vertrouwen
 5. Een geslaagde jachtpartij

Kada, de wrede woestijnrover

 1. Een nachtelijke tocht
 2. Sid Kada verschijnt weer op het toneel
 3. Een nachtelijke zwempartij
 4. De geheimen van de nacht
 5. Een schat in de zandbodem?
 6. Waarheen met de kostbaarste juwelen?
 7. Twee sinaasappelen voor de slaven
 8. Een sluwe moordenaar
 9. De dode slaven verdwijnen

De zoete wraak van de Rode Ridder

 1. De verrassingstocht
 2. De voet van de dode
 3. Stenen in de plaats van de juwelen?

De aarde trilt

 1. Er gebeuren vreemde dingen…
 2. De aardbeving en haar gevolgen
 3. Waar is die sloep van Sid Kada gebleven?
 4. De wraak van de farao

Het koningsgraf

 1. In de dodenvallei
 2. Het geplunderde graf van de farao
 3. De vlucht van het gewonde dier
 4. Een opengereten geheime gang
 5. Waar komt die ladder vandaan?
 6. Een ongelukkig schot
 7. Afdalen in het koningsgraf
 8. Terug naar het dal
 9. Andere grafschenders
 10. Een blijde verrassing
 11. En ridder Rond vertelt…

De wraak van de farao?

 1. Een vreemde, Rode lucht
 2. Een vreselijke zandstorm
 3. Slechts een vermiste
 4. Tweede tocht naar het graf van de farao
 5. De wraak van de farao

Extra informatie

 • Het boek 'wordt opgedragen aan de heer ambassadeur Wilfried de Pauw, zijn echtgenote, zoon en dochter, trouwe vrienden in hert verre Australië, in Zuid-Afrika en in Engeland.'
 • Het verhaal werd geschreven in Hotel Antillas te Magaluf.

61. Het giftige oog

Inhoudsopgave

 1. Een vreemde nacht
 2. De tempel
 3. Een eredienst
 4. Het offer
 5. Het touw
 6. Een regen van pijlen
 7. De aanval
 8. Rook
 9. Gevangen
 10. De steen
 11. Ontsnapt
 12. Verloren
 13. De menselijke ladder
 14. De hogepriester
 15. De smid
 16. Euners verhaal
 17. De lange tocht
 18. De sfinx
 19. De zuivering
 20. Het raadsel
 21. De rat
 22. Het giftige oog van de sfinx
 23. De ontmoeting
 24. Het tweegevecht
 25. Het vreemde lacht

Pagina 3 van 4