Back to Top

Leopold Vermeiren

Denk even terug aan de tijd van de vroege middeleeuwen, toen er machtige heren leefden, die hun dagen doorbrachten met paardrijden, oorlogvoeren en op jacht gaan.  Het waren de arme mensen, de laten en de lijfeigenen, die al het werk moesten doen. Zij zwoegden van 's morgens tot 's avonds en kregen juist genoeg te eten om niet van honger te sterven.
Johan, een sterke jongeman, leefde ook in die tijd. Hij was een lijfeigene en behoorde toe aan ridder Oerold, een machtig heer.  Op zekere dag verliet Johan even zijn werk om een oude man te helpen, die ziek geworden was.  Ridder Oerold kwam daar toevallig achter en was zo kwaad dat hij Johan met zijn zweep bewerkte.  Om zich te beschermen greep Johan de zweep, met het ongelukkige gevolg dat ridder Oerold van zijn paard viel.  Hoewel Johan het niet met opzet gedaan had, zou hij daarvoor toch gedood worden.  Maar Johan zag zijn kans te vluchten en zocht beschutting in het woud.

Johan keerde niet terug naar zijn meester maar sloeg zichzelf tot ridder.  Voortaan zou hij ridder Johan zijn.  Hij droeg een rode wapenrok, vandaar zijn tweede naam: de Rode Ridder.  Hij koos een wapenspreuk: 'Steun voor de armen - Hulp in nood'.
Van dat moment af begon de Rode Ridder een leven vol avontuur en edelmoedige daden.

Eerst zou hij zijn aartsvijand, ridder Oerold, van een wrede hongerdood redden en werd hij zijn beste vriend.  Daarna redde ridder Johan een jongeman uit het moeras, op gevaar af er zelf in weg te zinken.  Die jongen heette Koenraad en werd zijn eerste schildknaap.

Na vele heldendaden in zijn eigen land, trok de Rode Ridder met de eerste kruistocht naar Jeruzalem.
En altijd en overal zal hij zijn wapenspreuk trouw blijven:

'Steun voor de armen - Hulp in nood!'

Leopold VERMEIREN, schrijver van De Rode Ridder

63. De betoverde ringen

Omslag en illustraties : Karel Biddeloo

Inhoudsopgave

 1. Usuha mist zijn meester, prins Moestafa
 2. Een gruwelijke ontdekking
 3. Heeft de ring met de blauwe saffier een magische kracht?
 4. Een nachtelijke overval
 5. De zwarte Doders, een geheimzinnige sekte
 6. In het diepste geheim
 7. Tim even in gevaar
 8. De tweede Doder laten ontsnappen?
 9. Een verontrustende boodschap
 10. Naar de nieuwe kalief
 11. Een mysterieus raadsel
 12. De tweede en de derde ring met de blauwe saffier
 13. Een tweede nachtelijke boodschap
 14. Wie staat daar te kijken?
 15. Jesaho kijkt verrast op
 16. Sid Usuha komt in actie
 17. Het plan van Sid Usuha
 18. De Rode Ridder kijkt verrast op
 19. Nazzal komt weer tot bewustzijn
 20. Waarheen, Nazal. Waarheen?
 21. Nazal brengt verslag uit
 22. Tegenslag voor Sid Usuha
 23. Op het nippertje
 24. Jesaho spreekt om zijn leven te redden
 25. Rond is nieuwsgierig
 26. Een pottenkijker
 27. Gids Kenan schrikt zich bijna dood
 28. Bedreiging en nieuwe plannen
 29. Kenan treedt in actie
 30. Waar is Kenan gebleven?
 31. Een uitzichtloze situatie
 32. De roep van de ibis
 33. Wederzijds wantrouwen
 34. Op leven en dood
 35. Hulpgeroep
 36. De giftige pijl
 37. Wat met de ringen?

Pagina 4 van 4