Een geheime gestalte in kapmantel volgt Johan en Lancelot vanop een afstand, waar nodig grijpt hij in om de ridders te helpen. Zo waarschuwt hij een eendenjager om een alternatieve, veiligere route aan de ridders aan te raden. Hij dekt De aftocht wanneer Lodogran’s mannen de ridders achtervolgen en uiteindelijk redt hij Guinevere het leven, wanneer een ruwe soldenier haar wil doden. Borsaw sterft na een gevecht met deze geheime gestalte. Merlijn blijkt te weten wie de geheime gestalte is, hoewel niet met zoveel woorden gezegd, zou het Koning Arthur zelf wel eens kunnen zijn.