Back to Top

Voorwerpen

Mand met cobra

Omdat Johan als vreemdeling het vertrouwen won van de kalief beraamde zijn raadgever een aanslag op de Rode Ridder.  Hij wierp een mandje met daarin een dodelijke cobra.  Stalen zenuwen en de onverwachte hulp van een paleiswachter zorgden er gelukkig voor dat De Rode Ridder niet na 4 albums ophield.

Mandragora

De Alruinwortel of Mandragora was een legendarische plant die gebruikt werd door Alchimisten, heksen en tovenaars als ingrediënt voor tal van toverdranken. Zo was de Alruinwortel ook een belangrijk ingrediënt voor de steen der wijzen. Deze plant groeit het beste onder de galg van een gehangene. Klein detail, de schreeuw die de Alruinwortel liet wanneer hij geoogst werd was dodelijk. Vandaar dat deze taak over gelaten werd aan honden.

056. Mandragora
208. De blauwe heks

Mantel

In de middeleeuwen droeg een ridder zijn mantel doorgaans als parade of om zich te beschermen tegen weer en wind.  Toch kon zijn mantel in het gevecht een extra wapen zijn door hem naar de tegenstander te werpen.

In zijn finale strijd met de heer van Brokland gebruikte dit heerschap deze oude truck.  Johan was echter voorzien om deze actie en stootte door naar zijn tegenstander.

Maretak

De maretak werd aanbeden door de sekte van de Gouden Sikkel.  Wanneer deze sekte zich op de knieën werpt om deze te aanbidden, ruiken Johan, Gildor en Karin hun kans om de sekte te ontvluchten.

Menhirs

Voornamelijk in het Bretoense landschap duiken hoge, gigantische stenen op die vermoedelijk voor religieuze doeleinden geplaatst zijn door prehistorische volkeren.  De naam naam 'Menhir' komt uit het Bretoens: 'Maen' betekent 'steen'; 'hir' betekent 'hoog'.

In 'Kerwyn de magiër' maken de Menhirs deze naam meer dan waar.  Johan en Lancelot passeren deze megalieten op hun quest naar Kerwyn.

Metalen schijf

Na reuzenschorpioenen en vliegende slangen te hebben overwonnen, kreeg Johan te maken stenen reuzen.  Dankzij de magische krachten van een metalen schijf die hij van Omar kreeg, kon hij deze tegenstanders vrij snel uitschakelen.

Moorse Helm

Toen kapitein Thibald, kapitein van de Zeearend, een vastgelopen handelsschip zag, dacht hij een gemakkelijke buit te kunnen veroveren.  Een Moorse helm aan boord maakte hem echter duidelijk dat anderen hem reeds waren voor geweest.

Morilles

Op zoek naar brandhout voor een kampvuur, vindt Allis enkele morilles. Ze plukt de paddenstoelen en hoopt met een fijn stoofpotje de norse Rode Ridder op te fleuren.

Opgelet: rauwe morilles zijn giftig! Slechts na goede verhitting of droging gedurende langere tijd zijn deze paddenstoelen eetbaar!

Muurkruis

Het muurkruis is een middeleeuws marteltuig waarop het slachtoffer rechtstaand wordt vastgeriemd... of genageld.  Het slot van Chirac bezit een dergelijk kruis.  Zowel Johan als Indigo werden reeds aan dit kruis gekneveld.

 

Necronomicon

Het boek van de doden. Oeroud, geschreven met mensenbloed. Wie het in zijn bezit krijgt en de diepgang ervan kan ontraadselen kan catastrofen ontketenen en de wereld gaan overheersen. Necronomicon is in de handen van de Twaalf gevallen. Nu wil de duisternis het boek overnemen. Necronomicon kiest echter zelf zijn eigenaar. Isjtar weet Demoniah te beletten met het boek te gaan lopen. Resultaat: het boek blijft uit de handen van zowel licht als duisternis, ergens op deze wereld ligt het dus nog te grijp.

Uiteindelijk krijgt Hurrie Burrie het magische boek in handen.  Hij grijpt de magische krachten die in het boek beschreven staan naar hartenlust aan, maar maakt hierbij één grote fout: hij laat zijn eigen denkvermogen varen en volgt slaafs het boek.  Het zou uiteindelijk zijn dood worden.

Ook nu tracht Demoniah het boek te veroveren.  Necronomicon weet echter opnieuw te ontsnappen.
De duivelin zal aan haar dubbele falen nog herinnerd worden wanneer ze zich voor de helse tuchtraad moet verantwoorden.

Onderzeeër

Deze duivelse machine, gebouwd met een kennis afkomstig van de Atlantiërs is Kogorka’s wapen om de trage, zwakke middeleeuwse schepen tot staan te brengen. Bewapend met torpedo’s baant het zich een weg door de grootste obstakels. Zijn snelheid en duikvaardigheid maken het tegenstanders onmogelijk hem te achtervolgen. Een geducht wapen in handen van kwaadwillige mensen, zoals Kogorka en Kalidiah.

086. De Duivelszee

Oog van Kian

Kian, een Ierse koning is op zoek naar Deirdre, een Noorse prinses. Hij maakt daarbij gebruik van een metalen instrument, dat veel weg heet van een kompas. Het vervuld in zekere zin ook die functie, want decca geeft de roerganger van haar schip aanwijzingen in functie van de richting die het oog aangeeft. Het spreekt voor zich dat dit voorwerp bovennatuurlijke krachten bezit, mogelijk heeft een bezwering van Kian dit voorwerp zijn magische krachten bezorgd.

026. De kroon van Deirdre

Oorlogskano van de Thais

Onmiddellijk na de overwinning van de bevrijde Thaise slaven op de Khmer krijgt Johan het heugelijke nieuws dat er in Thailand een schip ligt dat enkele dagen later naar het Westen zal varen.  Het overwinningsfeest aan hem voorbij laten, reist Johan af.  Het brandende Angkor Wat nakijkend voert een thaise oorlogskano hem naar nieuwe avonturen.

Orikalchium

Dit erts is zodanig zeldzaam dat het slechts op enkele plaatsen te wereld te vinden is.  Johan kwam voor het eerst met dit erts in contact toen hij via de grotten aan de Ijslandse kust de Holle Aarde binnendrong.  Slechts op het nippertje kon hij voorkomen dat Bahaal zich meester maakte van dit erts en al vrij snel was het de Rode Ridder duidelijk waarom de Prins der Duisternis zo in het zeldzame orikalchium geïnteresseerd was:  het erts bezit een immense energie.

163. De Holle Aarde

Pagina 9 van 16