Back to Top

Voorwerpen

Parel van Bagdad

Toen eeuwen geleden de Kalief van Bagdad een orakel raadpleegde, was hij zo verschoten van wat hij zag, dat hij het orakel in een magische parel stopte. Eeuwenlang zoeken magiërs en wetenschappers al naar een manier om de boodschap zichtbaar te maken. De boodschap bevat gegevens omtrent het lot van Bagdad. Omar slaagt uiteindelijk, de boodschap is duidelijk, Bagdad is gedoemd ten onder te gaan! Mongoolse veroveringen, de Golfoorlog? Het orakel heeft alleszins gelijk gekregen.

Perkamenten met toverspreuken

Wanneer Lorrie en Rik het lichaam van de kok willen verstoppen in de voorraadkamer, vinden ze per ongeluk enkele perkamenten in een gat in de muur.  Rik besluit ze mee te nemen.  Wanneer het duo uit het kasteel ontsnapt is, besluit Rik de toverspreuken te gebruiken, maar haalt hiermee tal van miserie op de hals.

Perkamenten van Cirong

Deze perkamenten beschuldigden de heer van Brokland van heidense praktijken om zo zijn oude lijfeigenen terug te winnen.  Cirong zou de documenten naar Camelot brengen, maar werd tijdens zijn toch zwaar gewond.  Met zijn laatste krachten waarschuwde hij Johan voor de Zwarte Raven en verwees naar de perkamenten in zijn tas.

Nog voor hij de tas kon onderzoeken, werden de perkamenten ontvreemd door Hugon, de hofnar.  Hugon, die zelf uit de streek van Cirong afkomstig is, las ze aandachtig en greep zijn kans om net als de vele ridders een heroïsch avontuur te beleven.

Pijl en boog

Wanneer Johan het in een strijd op leven of dood tegen de Beëindiger moet opnemen, krijgt hij de keuze tussen een zwaard, een goedendag of pijl en boog.  Wetend dat de slagwapens niet veel baat hebben bij zijn overbepantserde tegenstander, grijpt hij instinctmatig naar de pijl en boog.  Met een welgemikt schot weet hij zijn tegenstander te raken op zijn enige zwakke plek.

Pokken

Pokken of variola was een uiterst besmettelijke en levensbedreigende virusziekte die de mensheid eeuwenlang heeft geteisterd. Zo is in de afgelopen drieduizend jaar één op de tien mensen gestorven aan het pokkenvirus.

Potje kaneel

Naast de zovele andere potjes stond er in de werkplaats van Magist Magiste in het kasteel van Horst ook een potje kaneel.  Toen de blinde alchemist door Doctor Faustus werd ontvoerd, wist hij nog gauw het potje kaneel om te stoten en de aanwijzing 'chirac' in het omgestoten poeder te schrijven.

Puukko

Een typische, Finse dolk, die door elke volwassen Finse man gedragen werd. Het lemmet is vlijmscherp, en het houten handvat geeft een goede grip. Hoewel het een geducht wapen was, werd het meestal gebruikt om graten uit vis te halen en vlees in reepjes te snijden.

195. Olavinlinna

Rad

Radbraken of breken op een rad was een middeleeuwse manier om de doodstraf te voltrekken. De straf gold als bijzonder oneervol (het was een onterende straf) en was bedoeld voor de allerzwaarste misdadigers.

Ook Hugon, de hofnar, werd na de dood van een rovende boer door een corrupte kasteelheer tot het rad veroordeeld.  Johan en Lancelot konden op het laatste nippertje tussenbeide komen en eisten de nar in naam van de koning op.

Rapen

Bedroefd tuurde Knut naar de rapen die zijn moeder hem 's avonds voorschotelde. Wanneer hij echter opmerkt dat hij geen zin heeft in stomme rapen, maar naar allis wil, krijgt hij onder zijn radijzen.

Ratel

De ratel of klikspaan moest in de middeleeuwen door melaatsen verplicht gebruikt worden wanneer zij in de buurt van andere mensen kwamen.  Zo ook toen Johan, Lancelot en Guinevere onderdak dachten te krijgen in de burcht van Modred.  Modred werkte de idealen van Koning Arthur achter de schermen tegen, maar wou zijn dekmantel niet opgeven.  Eén van zijn mannen moest daarom met een ratel buiten de kasteelpoorten het drietal opwachten.  Omdat de burcht met een besmettelijke ziekte zou getroffen zijn, diende hij hen door te sturen naar de hoeve van Borsaw.

Reuzeknots

Al van voor Johan Baloch ontmoette, wist hij dat hij te maken had met een reus.  Hij vond Balochs knots en was danig onder de indruk.

Rieten mand van Levinus

Terwijl iedere toeschouwer vol bewondering naar Levinus' poppenshow kijkt, haalt de man plots een rieten mand tevoorschijn.  Hij beweert hierin de wonderbaarlijkste pop van allemaal te bezitten.  De pop blijkt echter Enid, de koningin van het dwergenvolk uit de Nevellanden, te zijn.

Ring van Diedrich

Op het door hem georganiseerde schutterstoernooi besluit Diedrich om een dubbel premie uit te loven voor de schutter die een pijl door zijn ring jaagt.  Een soldaat hangt het kleinood midden in de ring. Eén van Johans twee tegenstanders slaagt in de opdracht.  Johan weet echter zijn tegenstanders pijl te doorsplijten en wordt in triomf naar de tribune gedragen.

Ring van Merlijn

Merlijn gaf dit kleinnood aan Cinric, zodat deze jonge Ronde Tafelridder meer zelfvertrouwen kreeg voor het gevaarlijke duel met Heer Codric dat op hem wachtte. Niet de ring, maar het geloof in zijn magische kracht gaf Cinric de nodige mood en het zelfvertrouwen om de overwinning te behalen.
Wanneer na het gevecht uitkwam dat Cinric vocht met een magische ring, smeedden Codrick en Gawhint de heks een plan om de ring te stelen. Ze ontvoerden jonkvrouw Eliane en eisten de ring in ruil voor haar leven.

Wanneer Cinric en Codrick de zwaarden opnieuw kruisten, had Codrick deze keer de ring van Merlijn aan zijn vinger. Ondanks de ring moest Codrick het onderspit delven. Gawhint trok haastig de ring van zijn vinger en deed hem zelf om. Ook haar innerlijke stem wordt echter versterkt door de ring en met brandende pijn werpt ze hem terug naar Cinric.

Roeiboot

Op de terugreis van Japan gebruikt de Rode Ridder het moment om vers water in slaan om even op vaste bodem zijn benen te strekken.  Per roeiboot bereikt Johan met twee matrozen de Indische kust.

Wanneer Johan op een schip voor de Griekse kusten wordt neer geknuppeld, wordt hij per roeiboot naar het vasteland gebracht.  Op het Griekse eiland waarop hij terecht komt, worden de offergaven voor een vulkaanvolk per boot getransporteerd.  Johan ziet kans om met een roeiboot de achtervolging in te zetten.  Helaas raakt hij hun spoor kwijt en komt in een stroomversnelling terecht.  Met slechts een waterkansje kon de ridder zich nog op het droge trekken.

Met een roeiboot steekt Heer Codrick het water over tussen het vasteland en het eiland van Gawhint.

Zodra Hugon voldoende hersteld is van enkele mishandelingen, vlucht hij met een roeibootje de rivier af.

 

Pagina 10 van 16