Back to Top

Voorwerpen

Tas van Cirong

Met zijn laatste krachten verwijst de Cirong naar zijn tas waarin belangrijke perkamenten zitten.  Onderweg naar Camelot sterft de man echter.  Wanneer de Rode Ridder de bezittingen van de overledene wil onderzoeken, is de tas plots verdwenen.  Johan ziet nog net Hugon de Hofnar met de tas wegvluchten.

Wanneer hij de nar heeft bijgehaald, blijkt de tas leeg te zijn.  De nar heeft intussen de tijd gehad om de perkamenten te ontvreemden.

Totem met mammoetskop

De Picten aanbaden hun totem als een afgod.  Kwaad over de totem zou onheil over de hele stam brengen.  Wanneer Johan door de Picten werd bedreigd, dreigde hij hun totem om te hakken en wist hen hiermee tot stand te brengen.  Wanneer ze echter toch tot de aanval overgingen, hield Johan dapper stand.  Toch voelde hij zijn krachten minderen.  Met de laatste inspanningen baande hij zich een weg naar de totem en vervulde zijn belofte.  Vol van angst vluchtte de hele stam weg.

Touw

Om de gevangen Koenraad te bevrijden moest Johan eerst in de man zijn cel geraken.  Via een touw kroop de Rode Ridder langs de muur omhoog.

Tot zijn grote blijdschap vond hij tussen het stro van de zijn eigen cel in het kasteel van Brokland een vijl en een touw verborgen.  Nadat hij de tralies van zijn cel had verwijderd, kropen hij en Lancelot via het touw omlaag.

Touw met klimhaak

Door middel van een touw met klimhaak ziet Johan kans om vanop de kantelen van het kasteel van Lagriffe een kasteeltoren te beklimmen. Eens hij bovenop de toren staat, kan zich van daaruit met het touw laten zakken om de Furiën, die zichzelf in de toren hebben opgesloten, ter hulp te schieten.

Touwladder

Met een touwladder kon Démétrios langs de rand van de vulkaan afdalen om te controleren of het lavapeil al voldoende was gedaald.  Later gebruikten ook Johan en Mirtos het touwladder om de urne die in de rand van de vulkaan was verborgen te zoeken.

Toverstaf van Aaron

Bij een tovenaar – magiër hoort natuurlijk een staf. We weten waar Merlijn’s staf toe in staat is, hij is dan ook een zeer machtige tovenaar. Aaron, hoewel minder befaamd beschikt over een zeer grote toverkracht en dito toverstaf. Met zijn magische kracht weet hij de Scythen te verslaan. Zijn toverstaf zet wat later de reuzen Gog en Magog in lichterlaaie alsook de 3 Sumerische hogepriesters.

206. Gog en Magog

Toverstaf van de Duistere Elfen

Met zijn toverstaf kon een kapitein van de Duistere Elfen de glazen brug, die door Johans passage beschadigd werd, opnieuw herstellen.  Even later overmeesterde hij de kapitein en maakte het wapen buit.  Op aanraden van Afarnach vernietigde hij de toverstaf.

Toverstaf van Merlijn

Deze staf is een groot deel van de kracht van Merlijn. Gegeerd door zijn tegenstanders. Het stelt hem in staat grote tijd-ruimtesprongen te maken, mist op te roepen, en zelfs een heel leger vanop een afstand uit te schakelen. Kortom, dit is Merlijn! Tevergeefs proberen zijn tegenstanders de staf te bedienen, enkel de meester himself maakt de staf tot toverstaf.
Slechts door jarenlange training door Bahaal slaagde Merlijns dubbelganger er in om de magische krachten van dit voorwerp aan te wenden.

Daarnaast lijkt het ook alsof Merlijn bepaalde levenskracht aan dit wapen onttrekt. In de Schemerzone, een plaats waar geen magie werkt en Merlijns staf dus onbruikbaar is, liet de hoogbejaarde man een eerste maal het loodje.
Ook in 'De toverstaf', waar de oude man het ook zonder zijn staf diende te stellen, stierf Merlijn.  Johan kon de toverstaf echter veroveren en kort na Merlijns overlijden legde hij de staf op Merlijns lichaam.  Kort daarop voelde de oude man zijn levenskrachten weerkeren.

111. Ninja!
112. De Schemerzone
152. Lyonesse
153. De toverstaf
154. De slavenmeester
155. Montsalvat
156. De Graalkoning
157. Avalon
232. Duivelsmist
234. De elfenring

Toverstok van Nimue

Door Merlijn met haar toverstok te ontwapenen toont Nimue dat ook zij over een uiterst sterk magisch wapen bezit. Daarna dacht ze de oude tovenaar nog langzaam te martelen met haar drietandig wapen. Gelukkig kwam de Rode Ridder net op tijd tussenbeide.

232. Duivelsmist 

 

Uitgerukte struik

Na Heer Codrick gejend te hebben met stenen, leek Cinric plots klaar voor de strijd. Wanneer zijn tegenstander echter met opgeheven zwaard komt aangestormd, slaat Cinric hem echter met de wortels van een uitgerukte struik in het gezicht. Met zand in de ogen moet Codrick enige tijd wijken voor de harde slagen van Cinric.

Urne van de koning van de Witte Tempel

De ligging van zijn schat had de koning van de Witte Tempel toevertrouwd aan een perkament in een urne.  Deze urne verborg hij in een nis in de rand van de vulkaan.

Na zijn dood maakten Mirtos en Johan de urne buit en brachten hem naar Chrysis, zijn dochter.

Utara

Normaal zouden Johan en Allis met dit schip van kapitein Simon de overtocht naar Zilverbergen maken. Omdat het schip volledig rond de Hellemond zal varen en Johan zijn beschermelinge zo snel mogelijk te Camelot wil afleveren, besluit hij om met de zeilboot van Koos de kortere, maar gevaarlijkere route te riskeren. De paarden van de Rode Ridder en Allis zullen echter met de Utara achterna komen.

Wanneer de achtervolgende Malfrat echter bemerkt dat zijn prooi om door de vingers dreigt te glippen, eist hij de Utara op en zet de achtervolging in. Totaal ongeliefd drijft hij de bemanning tot het uiterste. Kapitein Simon biedt hem een mengsel van brandewijn en rum aan. Wanneer Malfrat even later zijn roes ligt uit te slapen, wordt hij in een sloep gelegd en in volle zee achtergelaten.

Wanneer Johan en Allis, na enig oponthoud op het Eindeloze Eiland, Zilverbergen bereiken, ligt de Utara reeds op hun te wachten en kunnen ze de tocht verder zetten met hun vertrouwde rijdieren.

Valse baard

Met een valse baard verklede Johan zich als oude priester en wist op die manier bij de onterecht tot de strop veroordeelde Furiën te komen.

Pagina 13 van 16