Back to Top

Voorwerpen

Vangnet

Op weg naar het slot van Gawain stuurt Nabor, die zich als Rolf van Herzele voordoet, naar het struikgewas omdat hij er beweging in zag.

Nauwelijks heeft de Rode Ridder zijn zwaard getrokken of een net valt over zijn hoofd.

Vermomming van troubadour

Om als ridder bij Robard van Maalslot geen argwaan te wekken, schaft Johan zich een troubadourskleren aan.  Vermomd als troubadour gaan de poorten van kasteel Maalslot met plezier voor hem open en mag hij Veerle en Reynhilde, Robards zusters, wat verstrooiing zorgen.

Vijl

Hoewel de meeste gevangen graag een vijl hebben om uit te breken, werd ze in De Rode Ridder gebruikt om Johan in een cel te laten inbreken.  Via zijn eekhoorn Pluimstaart krijgt Koenraad door Johan een vijl en een touw toegestopt.  Vlug begint hij de tralies van zijn cel door te vijlen.  In plaats van te ontsnappen, laat hij Johan langs het touw naar boven kruipen.  Samen vallen ze vanuit Koenraads cel de vertrekken van de Graaf van Moerdal binnen.

Vissersnet

Om een aanval van de arenden in het Land der Galmende Kinkhoorns af te slaan, laat Johan vissersnetten boven het dwergendorp plaatsen.  Het bleek een ideale verdedigingsstrategie.  Terwijl de arenden radeloos boven het dorp cirkelen, laten de dwergen zien dat ze vrij goed met pijl en boog overweg kunnen.

Vlaamse kraak

Terwijl Etain en Balor de Rode Ridder vanop de kantelen van het slot van Taran rondleiden over het domein, bemerkt Johan een Vlaamse kraak.  Het schip bevindt zich omwille van het noodweer dicht tegen de kust.

014. De galmende kinkhoorns

Vliegend tapijt, het

Merlijn won dit eigenaardige vervoermiddel ooit van Sinbad tijdens een weddenschap. Het vervoert Merlijn en Aladdin razendsnel naar Afrika, waar ze dan Johan kunnen helpen. Een gezond alternatief voor onze uitlaatgassen.

181. De lamp van Aladdin

Vrijgeleide over de Tokaïdo

Johan redde het leven van Daimio Kitasato. Uit dank hoopte hij op zijn beurt een gunst aan de Rode Ridder te bewijzen.  Johans vurigste wens was om Japanse vasteland, dat voor vreemdelingen verboden gebied was, te bezichtigen.

De Daimio schreef hem een vrijgeleide om over de Tokaïdo, de weg van de Oostelijke Zee, te reizen.

Vrijgeleide voor Sluis

Op vertoon van de vrijgeleide konden handelaars, waaronder de Italiaanse koopman Luigi Restalzi, onmiddellijk de bezette stad Sluis betreden.  Johan en Maarten Halvoet maakten dankbaar gebruik van het aanbod van de Italiaan om hen de stad in te smokkelen tussen zijn koopwaar.

Vuurmantel

Teruggetrokken in een ruïne in het woud ontwierp Kerstian zijn ultieme wapen om wraak te nemen op de brandstichters van zijn woning: de vuurmantel.

Waaier met boodschap

Johan en Sempei besluiten in de Ryokann (Japanse herberg) te overnachten.  Tijdens de maaltijd genieten beide heren van de aanwezige Geisha's. Bij het buitengaan laat één van de danseresjes echter haar waaier naast Sempei vallen.  Sempei bemerkt dat de waaier een waarschuwing bevat. Rond de herberg zou een vreemde samoerai sluipen.  Sempei besluit de Rode Ridder niets te vertellen, maar treft zelf zijn voorbereidingen.

Warme maaltijd

Ook al stuurde de Rode Ridder haar plannen in de war, Hiordis behandelde de gevangen Johan als een gast.  Om te vermijden dat Johan zou tussenkomen in haar wraakactie moest ze de ridder tot haar spijt gevangen zetten.  In plaats van water en droog brood kreeg Johan gelukkig een warme maaltijd voorgeschoteld.

Weerspiegelende drinkbeker

In afwachting op zijn afspraak met de kasteeldame van Berkeburcht neemt Johan zijn intrek in een herberg in de buurt.  Het onbehaaglijke gevoel dat iemand hem bespiedt wordt bevestigd wanneer hij zijn drinkbeker beter bekijkt.  In de weerspiegeling van de beker ziet hij een kerel die hem geen ogenblik uit het oog verliest.

Wijnkruiken van Luigi Restalzi

Hoewel Luigi Restalzi als koopman over de nodige vrijgeleiden beschikte om het bezette Sluis binnen te mogen, hield een overijverige kapitein hem tegen om zijn hele vracht te doorzoeken.  Omdat hierbij ongetwijfeld de Rode Ridder en Maarten Halvoet tussen zijn waren zoude ontdekt worden, haalde Luigi enkele kruiken van zijn beste wijn boven.  Onder het mom van gehaast te zijn schonk hij zijn kruiken aan de kapitein zodat de zware last van het uit- en terug inpakken hem bespaard bleef.

Wurgplant uit 'Kerwyn de magiër'

Wanneer Walewyn aan de poorten van de burcht van Kerwyn de gevreesde magiër uitdaagt, gebruikt Kerwyn zijn magische krachten.  Een struik die naast Walewyn staat, wordt plots veranderd in een wurgplant die de Ronde Tafelridder grijpt, van zijn paard sleurt en in een verstikkende greep houdt.

Pagina 14 van 16