Back to Top

Voorwerpen

Zak

Wanneer Johan en Lancelot uit de burcht van Brokland ontsnapten, botsten ze op een nachtwacht op ronde.  Snel overmeesterden ze hem en trokken hem een zak over het hoofd.  Geboeid lieten ze in de stallen achter.

Zeearend

Met het schip 'De Zeearend' wordt Johan ontvoerd op zee.  Wanneer de kapitein echter één van zijn bemanningsleden niet wil reden, grijpt Johan, die intussen de sympathie van de bemanningsleden heeft gewonnen, in en redt zijn scheepsmakker.  De kapitein, die voor het behoud van zijn gezag vreest, daagt Johan uit.  Laf tracht hij Johan echter uit te schakelen, maar de bemanningsleden kunnen Johan tijdig waarschuwen.

Onder Johans leiding vaart het schip op de Middellandse Zee, maar wordt door schipbreuk getroffen.  Terwijl de rest van de bemanning omkomt, spoelt Johan aan op de Syrische kust.

Zegel van de Twaalf Naamlozen, het

Het zegel bevat het symbool van Necronomicon, het boek van de doden, geschreven met mensenbloed. Het is in handen van de Twaalf Naamlozen. Hun handlangers dragen elk op hun manier dit symbool.

123. Oniria

Zegel van Guinevere

De vermomde Koning Arthur vroeg een eendenjager om Johan en Lancelot te waarschuwen voor een hinderlaag.  Hij overhandigde hem een zegelring van Guinevere.  Lancelot herkende het voorwerp en wist hierdoor dat de informatie betrouwbaar was.

Zegel van Isjtar, het

Dit koperen kleinood schittert als was het van goud. Het beschermt Johan tegen zijn vijanden en stelt hem in staat op zoek te gaan naar zijn doel, Abbyssos en het boek Necronomicon. Johan kan met het zegel ook Isjtar, de eigenares zelf oproepen. De oneerlijke strijd geeft Isjtar bovendien genoeg argumenten om ook daadwerkelijk deel te nemen aan de strijd. Een flits van het zegel verbrandt de aanvallende Harpijen.

124. Necronomicon

Zegel van Koning Arthur

Door Koning Arthurs zegel te tonen konden Johan en Lancelot de veroordeelde Hugon opeisen en terug naar Camelot brengen.

Bij de heer van Brokland maakte het zegel echter minder indruk.  Hij betwist zelfs openlijk de ridderlijkheid van Johan en Lancelot omdat ze met de levens van zijn oude lijfeigenen zouden spelen.

023. Hugon de hofnar

Zeilboot van Koos

Om niet de lange overtocht met de Utara te moeten maken, besluit Johan om met Allis een snellere overtocht via de Hellemont te maken. Koos zal hen met zijn zeilboot via de kortere route naar Zilverbergen brengen.

Hoewel hij de passage langs de Hellemond vreest, maakt de riante vergoeding waarmee hij een heuse kotter kan kopen heel wat goed.

Zwaard van Merlijn

Om de verrader in Camelot op te sporen roept Merlijn alle Ronde Tafelridders aan het gekende meubelstuk plaatsnemen.  Zijn zwaard, dat dreigend boven hun hoofden zweeft, zal volgens hem de verrader aanduiden.  Wanneer het zwaard boven Modreds hoofd zweeft, begeven diens zenuwen het.  Hij tracht zich weg te trekken van het zwaard en verraadt hiermee zichzelf.

Zwarte banier

Als een gemeenschap getroffen is door een besmettelijke ziekte, maakt men dit kwaad duidelijk met een zwarte vlag.

Om de vluchtende Johan, Lancelot en Guinevere toegang tot de burcht van de valse Modred te kunnen ontzeggen, werd boven zijn burcht een zwarte banier gehesen.  Het drietal moest ternauwernood hun toevlucht zoeken in de hoeve van Borsaw.

019. Koning Arthur

Zwarte kruis

Om zijn vroeger laten aan hem te binden spant de Graaf van Moerdal een complot met de rondtrekkende artiesten van Ivar en Gwenda.  Door de artiesten in een drakenpak te laten rondtrekken hopen ze de laten terug naar hun heer te drijven en hen in ruil voor bescherming een tienden van hun oogst aan te rekenen.

Om de angst nog groter te maken verkleedt Gwenda zich als Wanda de heks en brengt op verschillende huizen het zwarte kruis als merkteken aan.  Gezinnen die door het zwarte kruis worden getroffen moet het jongste familielid offeren aan het monster.

Zwarte masker

Hoewel Koning Arthur het volste vertrouwen had in de dappere Lancelot, liet de vorst niets aan het toeval over.  De ridder die voor Arthur om de hand van Guinevere moest strijden werd zijn hele reis op de voet gevolgd door zijn koning.  Wanneer het dreigde verkeerd te lopen, greep Arthur vermomd in.  In de hoeve van Borsaw greep hij gemaskerd met een zwarte masker in.

 

Zwarte pijlen

Een pijl met zwarte veren was het handelsmerk van de Zwarte Raven, een heidense sekte die kinderen offerde voor het stenen beeld van een raaf.

De heer van Brokland blies de sekte nieuw leven en zaaide terreur onder zijn oude horigen. Alle dorpelingen die een zwarte pijl op hun voordeur kregen, moesten hun kinderen aan een stenen beeltenis van een raaf achterlaten.

Zwarte roos

Wanneer Elaine geboren werd, zwerfde er een nomadenstam uit het zuiden door Brittannië. Hun hoofdman, een tovenaar smeedde een ijzeren roos. Met deze roos drong hij de Elzeburcht binnen, waar de inwoners de geboorte van Elaine vierden. De tovenaar raakte de baby met de roos aan, waardoor het meisje vervloekt was, ze zou nooit het geluk met een man kunnen beleven. Haar vader trok ten strijde tegen de nomaden en stierf daarbij. Wil Gawan de hand van Elaine, dan zal hij de zwarte roos moeten zoeken, die door de tovenaar in een Hunnebed ter hoogte van de grote bergpas verborgen werd. Slechts wanneer Gawan Elaine de zwarte roos kan aanbieden, zal de vloek opgeheven zijn, en zal Elaine zich aan hem binden. Deze legende werd klaarblijkelijk door Merlijn uitgevonden, om Gawan op een zoektocht te sturen, naar zichzelf. Moïra en Hugon zaten ook in dit complot. Legende of niet, de zwarte roos is een intrigerend voorwerp.

036. De zwarte roos

Pagina 15 van 16