In 045. De hamer van Thor rent Johan achter een vluchtende Amazone.

In Het adelaarsnest probeert Johan de wegsnellende Ulrika tegen te houden.

Op exact dezelfde wijze komt de even knappe Amalys in De duistere bondgenoot toegesneld.

De knappe Jocelyn uit De Kraken rent haar echtgenoot Gedeon tegemoet. Ze krijgt echter niet het verwachte aangename weerzien.

Ilse in de zelfde pose in De spookkaros. Zij tracht echter de aankomende koets te ontvluchten.