In De toverstaf wordt Bahaal door zijn handlangers opgeroepen. Het album Gorgonia vertelt wat er jaren tevoren gebeurde toen Bahaal zijn naam en gekende symbool van zijn leermeester Kerwyn ontving.

Beide rites lijken exact hetzelfde te verlopen.

Pentagram

In beide verhalen wordt gestart met een pentagram. De compositie komt ook elders in de albums voor. Een bespreking hiervan wordt gegeven in het artikel 'Pentagram'.

Oplichtend pentagram

In De toverstaf wordt het pentagram door toedoen van Merlijns toverstaf met groene vlammen ontbrand. In Gorgonia zorgt een rauwe kreet van Kerwyn voor eenzelfde effect op het pentagram.

 Bahaal in het vuur

In De toverstaf verschijnt het gestalte van Bahaal in de gloed van het groene pentagram. Het vuur lijkt de Prins der Duisternis niet te deren.

In Gorgonia vreest Niemand, vlak voor zijn transformatie naar Bahaal, duidelijk het vuur nog wel. Zijn Leermeester Kerwyn dient hem duidelijk een duwtje in de rug te geven.

Geruststelling

Wie wil kan in de tekening waarin Niemand wordt gesteund ook een tweede fragment uit De toverstaf zien. Terwijl Kerwyn de woorden 'Vrees het vuur niet, Niemand, het is onze bondgenoot', houdt Koning Arthurs dubbelganger het op 'Wees niet bang, Guinevere! Ik ben hier, je loopt geen gevaar!' om zijn gemalin gerust te stellen.

Verschijning

Het gedaante van Bahaal rijst grijzende uit de vlammen op De toverstaf.

In Gorgonia is het Kerwyn die 'Bahaal', de duistere naam die aan Niemand wordt toebedeeld, uitschreeuwt.

Verschijnen van het symbool

Terwijl Kerwijn Gorgonia Bahaals naam aanroept verschijnt het beroemde symbool waarmee een aanzienlijk aantal slechteriken zal gebrandmerkt worden.

Hetzelfde symbool is in De toverstaf ook boven Lyonesse verschijnen terwijl Merlijns dubbelganger het oproepingsritueel startte.