De kroon van Deirdre

De verboden berg

De ijzeren hand

Het adelaarsnest

Het Dievengilde

Naar het kasteel blijkt ook het gildehuis in dit album eenzelfde binnenplaats te hebben.