Uiteraard komen er nog heel wat andere bliksemschichten voor in de reeks. Onderstaande bliksemschicht keert echter geregeld in de verhalen weer, heeft het echter duidelijk op de figuranten gemunt en heeft aan de rechterzijde opmerkelijke 8-vorm.

Het paard van Geatan wordt in Xanador door de bliksem getroffen.

In De spookkaros is het Almerick Pynnock die op pelgrimstocht wordt neergebliksemd.

In hetzelfde album zien we deze kwaadaardige bliksem nogmaals aan het werk; ditmaal 90 graden gedraaid.

 

De bliksem in Bloed in de branding aan de linkerkant. Aan de rechterkant is nog een tweede, bredere bliksem toegevoegd.

In De steen der wijzen slaat de bliksem in op de grond en mist de ridders van Horst op een haar na.

Wanneer Demoniah de Prins der Duisternis alle verwensingen toewerpt in De boetelingen, krijgt ze een bliksemschicht als antwoord.

In Gorgonia wordt het verhaal verteld van de Titanen die in opstand kwamen tegen de Griekse god Zeus. Allen werden -oh, ve(r)rassing- neergebliksemd.