Omdat niemand Demoniah langs een van de Brugse stadspoorten heeft zien ontsnappen, beseft Johan dat de duivelin zich nog in de stad moet bevinden. Hij bedenkt plots tijdens de Brugse Metten in De Leeuw van Vlaanderen dat de ruien haar voor de hand liggende ontsnappingsroute moet zijn.

In Oude vijanden zendt de plaatselijke corrupte graaf zijn manschappen in een gelijkaardig tafereel naar beneden.