Centraal de Damse Vaart met een houten trap om in te schepen, links vooraan een naar linkshellende boom, rechtsonderaan struikgewas en achteraan drie bomen op een rij. Wie de Damse Vaart volgt, moet uiteraard telkens deze plaats passeren.

In Storm over Damme zijn het Franse soldaten die de Rode Ridder achterna zitten.

Johan en Yorimoto gebruiken de dijk in De samoeraï om zich te verbergen.

Zoals de Franse ridders een hondertal albums voor hem hem voordeden, snelt Johan in De Leeuw van Vlaanderen te paard naar Brugge.