De kapers van Harum aan het werk in Het spook.

Yswolde en haar rabauwen bestormen in Het Dievengilde via de trap de schemerige kerker.

Johan stoot in Lyonesse op een groep bewakers.

Een album later, in De toverstaf tracht Johan via de zelfde gang met Merlijns kleinnood te ontsnappen.

In het paleis van de koninging van Sjeba in Het gouden masker is de Rode Ridder nog maar net ontsnapt aan het Zandspook of een bende soldaten staat hem al weer op te wachten.

In het paleis van De Maangodin wachten ze dan weer niet af en stormen zelf de trap af.

De verraderlijke Annibas op gelijkaardige trappen in De nachtridders. Net als in De Maangodin is dit in band 34, prent 1.

Ook Johan en Lancelot passeren in hetzelfde album een gelijkaardige plek.

Ook in De wraak van de nachtridders zien we de tekening twee maal passeren.

Kerwyn en Niemand ontvangen een gevaarlijk hoofdman in De Berserkers.

Een zwaar gerommel en een regen van puin en stof in Gorgonia.

Een strijd tussen minnaar en echtgenoot in Het putmonster.

En een album, in Nosferatu, later eenzelfde twistpunt. In beide gevallen lieten de echtgenote en de minnaar het leven.

Johan snelt de trap op in De riddershoeve en botst nog eens op enkele soldaten.

Een gespiegelde trappengang in Olavinlinna.

Rodrick snelt door de gang van zijn kasteel in De rode gezant.