Bedelaars verspreiden zich onopvallend door de stad in Het Dievengilde.

Aanvankelijk hadden de inwoners van het dorp in De Rattenkoning geen enkele argwaan toen een vreemdeling met panfluit hun dorp bezocht.

Johan neemt afscheid van Trevrizent in De Graalkoning en zet zijn graaltocht verder.

Wanneer hij zijn graaltocht succesvol heeft afgerond, trekt hij met de graalridders door het hele land en doet blijkbaar opnieuw deze plaats aan.

De gemeente Temse zou volgens De waterdemon in de middeleeuwen over een gelijkaardige poort gehad hebben.

Tafereel uit De wraak van de nachtridders.