Een beeld vanaf het muurtje links van de toegangspoort in De Heren van Rode.

De zelfde foto in De spookkaros; schuin geplaatst om de spectakelwaarde te verhogen.