In De vesting kijkt Kebia boos naar de vijandige wapentuigen.

In De levende doden wordt de gevluchte Drusilla achterna gestaard.