Duidelijk een tekening die geleend is uit ander werk. Twee tempeliers te paard in Klingsor waarbij de eerste zijn rechterarm in zijn zij houdt en de tweede half verdoken achter de eerste zit.

De zelfde pose zien we in tien albums later in Het gouden masker. De prent moest hertekend worden, omdat de eerste tempelier duidelijk Gonzaga de Eenoog moest zijn. Karel Biddeloo maakte van de gelegenheid gebruik om de tweede ruiter zijn vlag anders te laten vasthouden.

Ook in Fata morgana zien we een gelijkaardige pose met een bereden Tempelier. Karel Biddeloo heeft hierbij echter gekozen om enkel de ruiter met zijn arm in de zij te gebruiken. Zijn de ruiter en de vlag op de achtergrond nog stille relicten van de voorgaande tekeningen?