Voor deze herhaling kijken we eerst naar de volledige eerste band van De vervloekte stad. Op de eerste prent zien we onderaan een duinenprofiel, terwijl we er boven Johan te paard zien.

In de tweede prent zien we enkel Johans hoofd. Hierop afgaand is het duidelijk dat het paard onder hem naar links loopt.

Op de derde tekening aanschouwt Johan de lucht, ziet aasgieren rondcirkelen en bedenkt: "Maar die aasgieren voorspellen weinig goeds!".

In de eerste band van Fata morgana gaan we op exact de zelfde manier van start. De bladverdeling is de zelfde. In de eerste band is Johan wel vervangen door een groep tempeliers, maar voor het decor wordt hetzelfde truckje met de zelfde zandfoto uitgehaald.

In de tweede prent wordt ingezoomd op één van de Tempeliers. Ook zijn paard zien we niet, maar loopt duidelijk naar links. De strijder roept: "Kijk ginds! Dat voorspelt weinig goeds!".

Vervolgens zien we dat hij wees naar de hemel waar opnieuw aasgieren rondcirkelen.