Johan wordt door de Baljuw ontvangen in De Barbaar.

Johan rent in Het Dievengilde de trappen op. Hij maant Kessul aan hem niet te volgen.

Ook verder in het album wenst hij alleen te zijn op dergelijke trappen, zodat hij ongestoord blijft in zijn onderzoek.

Johan zet de achtervolging in op een mysterieuze man met een kapmantel in Het magische licht.