Vrykolakas dwaalt door de diepe gewelven van een oude ruïne in Vrykolakas.

Koning Arthur staat fier voor zijn Ronde Tafel in De veldtocht.

In het zelfde album houdt hij nadien topoverleg.