In Het Dievengilde sluipt een duister gestalte voorbij enkele wachters die blijkbaar opzettelijk de andere kant op kijken.

Eenzelfde tafereel zien we in De Dame van de Poorten. Rond de achterste zuil gaapt nu echter een diepe afgrond.

Demoniah krijgt het in De alchemist aan de stok met de Leuvense soldeniers.

Een album verder, in De steen der wijzen, doet het tafereel dienst als ijskelder in de kasteel van Horst.