In De vesting wordt overlegd hoe men Johan kan overtuigen het plaatselijke garnizoen te vervoegen.

In De spookkaros krijgt een Almeric Pynnock een rondleiding terwijl hij naar de kapittelraad wordt geleid. Daar heeft men blijkbaar besloten om een glasraam te plaatsen.