Urban de nar zwerft rond in de gewelven van de burcht in Stille getuigen.

In De witte duisternis laten halfdronken soldaten zich overrompelen.