De bende van Griskil wacht op haar leider in De Schildknaap.

Johan geeft de bewoners van de ruïne in De Duivelszee nieuwe hoop.

Johan ziet een verdacht gedaante rondsluipen in Het Dievengilde.

Johan zoekt gewapend met de magische scepter zijn weg door de kerkers in het gelijknamige album.

In Montsalvat dwaalt Demoniah in duivelsgedaante rond in kasteel Tintagel. Om het schaduwspel extra in de verf te zetten, wordt hier ingezoomd op de achtergrond van het tafereel.

De baron uit Het putmonster jaagt zijn vrouw letterlijk de dood in. Hoewel hij enkel met zijn concurrent wou afrekenen, dacht de barones dat haar hetzelfde lot als haar minnaar te wachten stond. Ongelukkig komt zij in haar vlucht op de trap ten val.