In herberg 'De Pekton' in Storm over Damme is Luigi Restalzi, een Italiaanse koopman, danig onder de indruk van Johans heldhaftig ingrijpen. Prompt stelt hij voor om de Rode Ridder en zijn gezel Sluis binnen te smokkelen.

Ook in De samoeraï zien we een gelijkaardige koopman. Deze schrikt echter hevig als hij de door Johan geëscorteerde jonkvrouw herkent. Vlug verlaat hij de herberg om maatregelen te treffen zodat ze nooit Brugge kan bereiken.

Tot slot kunnen we ook nog even een prent uit De Slag van Woeringen onder de aandacht brengen. Hierin wordt het Kasteel van Horst bezocht door een rondtrekkende koopman. Vermoedelijk is hij geïnspireerd op zijn bovenvermelde voorgangers.