Johan en zijn 2 gidsen trachten in De duivel van de Lichtenberg het schuiloord van de plaatselijke rovers te achterhalen.

In De witte duisternis dringt Johan met zijn bondgenoten in de Rozenoorlog door in een geheime gang.

Samen met zijn jaloerse gids trekt Johan in Het gouden masker door het uitgebreide netwerk van gangen in de rijk van de koningin van Sjeba.