Headline

Slogan

Inlog formulier

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte over De Rode Ridder! Selecteer hieronder de nieuwsitems waarvoor U zich wenst in te schrijven.

De grote wolvin

Een scene in Het grote geheim lijkt een exacte doordruk uit eenzelfde scène in De zwarte wolvin.

De helm

In De zwarte wolvin helpt Johan een stervende ridder op het slagveld dat net heeft plaatsgevonden. Net als in Het grote geheim helpt de Rode Ridder door de helm van de gevallene van zijn hoofd te helpen.

Het aangezicht

Vervolgens krijgen we een close-up van het aangezicht van de stervende. In beide prenten stelt de stervende zich voor. In De zwarte wolvin blijkt het om Reyhold van de Berkeburcht te gaan; in Het grote geheim is tempelmeester Fresnoy de ongelukkige.

Reyhold vraagt aan Johan om zijn dood aan zijn vrouw mede te delen.

Het achterhoofd

Uiteindelijk krijgen we een beeld van Johan te zien die zich boven de liggende stervende heft. Nu is het Fresnoys beurt om aan de Rode Ridder te vragen zijn dood aan de Commanderij van Troyceaux te melden.

Quote van de dag

Ik zal je hand drukken op de dag dat ik vergeet dat je ons in de steek wilde laten.

 

Kurt in 'De gouden sporen'