Algemene informatie

Tekeningen

Scenario

Inkleuring

Uitgiftedatum

2/1998

Samenvatting

Een koopvaardijschip vaart ter hoogte van Macao, aan de Zuid-Chinese Zee de Si-Kiang rivier op. Aan boord bevinden zich Marco Lopo, een Venetiaanse koopman, en Johan, belast met een geheime opdracht. Wanneer Marco Lopo meer uitleg vraagt over de opdracht van Johan, neemt deze hem mee naar zijn kajuit, waar hij vertelt dat Merlijn hem opdracht gaf een mysterieuze oosterling, vliegend op een draak, op te sporen. Deze oosterling zou een bedreiging vormen voor de mensheid. Plots hoort Johan sluipende voetstappen en als hij de deur openrukt valt er een oosterling binnen met een mes. Nadat hij Marco Lopo bedreigt, slaagt Johan er in hem te ontwapenen, maar dan verschijnt er een wit schuim op de bek van de oosterling, waarop hij levensloos neervalt. Hij heeft op een ampul met dodelijk gif gebeten, verborgen in zijn mond, om niets te kunnen verraden wanneer hij gesnapt werd. De man draagt op zijn borst een getatoeëerde vliegende draak.

Plots klinkt een alarmkreet wanneer het schip ingesloten wordt door Chinese jonken, varend met een vlag met daarop een vliegende draak. Ze hebben de opdracht gekregen Johan zijn opdracht te verhinderen. De Chinese jonken vallen aan, maar Marco Lopo was voorzien op een hinderlaag en Venetiaanse piekeniers slaan de aanvallen zonder problemen af. Ondertussen kijkt Johan naar zijn amulet, gekregen van Merlijn om hem te beschermen tegen de duivelse krachten van de drakenmeester. Plots werpt een aanvaller een koker met een lont die uiteenspat, waarop de verdedigers omhuld worden door een groene gaswolk en levenloos neervallen. Johan en Marco Lopo staan nu alleen tegen een overmacht, terwijl een tweede jonk langszij komt en tot de aanval overgaat. Johan en Marco Lopo bezwijken tegen de overmacht, tot een vrouw aan boord verschijnt en bevel geeft de strijd te staken en met een blaaspijp Johan en Marco Lopo neervelt.

Uren later komt Johan bij in een jonk. Twee mannen komen hem eten geven in het ruim, waarop Johan een ontsnappingspoging waagt, maar die mislukt. Johan maakt zo kennis met de vrouw, die Lin Fa heet en de dochter is van Fan-To-Ming. Deze laatste nodigt Johan uit nader kennis te maken tijdens de maaltijd. Verderop in het ruim ziet Johan een draak zitten, Keung Long, die kan vuurspuwen en gedachten lezen en dient als vervoermiddel voor
Fan-To-Ming. Terwijl Johan en Fan-To-Ming aan tafel zitten wordt Marco Lopo, nog suf van de verdoving, binnengebracht door twee griezels, Dacoïts, mannen waarop een heelkundige ingreep gedaan werd en die geen eigen wil en spraakvermogen meer hebben en blindelings bevelen opvolgen. Daarnaast zijn ze ook enorm sterk, voelen ze geen pijn en kunnen ze zien in het donker. Met een leger van deze Dacoïts wil Fan-To-Ming de wereld veroveren. Daarop wil Fan-To-Ming te weten komen wie Johans opdrachtgever is, en wanneer Johan weigert probeert hij met zijn dwingende blik Johan te doen gehoorzamen. Beschermd door de amulet van Merlijn geeft Johan echter niet toe, waarop Fan-To-Ming het op aanraden van Lin Fa probeert bij Marco Lopo, die de blik niet kan weerstaan en vertelt wat hij weet.

Later vertrekt Fan-To-Ming naar zijn vesting om de ontvangst van zijn “gasten” voor te bereiden en hij geeft Lin Fa de opdracht het vertrouwen van Johan te winnen. Daarop gaat Lin Fa Johan en Marco opzoeken en brengt ze Johans zwaard terug. Lin Fa zegt Johan niets te proberen: er staan Dacoïts in de gang en elk van haar haarspelden bevatten een snelwerkend dodelijk gif. Daarop stelt ze Johan voor samen te werken om de catastrofe die haar vader plant te verhinderen, waarop Johan bedenktijd vraagt en krijgt. Nadat ze vertrokken is bespreken Johan en Marco het voorstel van Lin Fa en besluiten er op in te gaan om tijd te winnen. Bij zonsopgang delen ze dit dan ook mee aan Lin Fa.

Later komt de jonk aan bij een witte pagode, waar Fan-To-Ming en zijn Dacoïts zijn gasten opwacht. Lin Fa brengt hem op de hoogte van de beslissing van Johan en Marco om mee te werken. Fan-To-Ming geeft Johan en Marco hierop een rondleiding door zijn vesting: van het water rondom de gebouwen met de dodelijkste slangen ter wereld, tot het labyrinth met vleesetende planten, schorpioenen en spinnen en uiteindelijk Da Hui Si, de Tempel van de Grote Wijsheid, waar Fan-To-Ming zijn privélaboratorium heeft. In dat laboratorium heeft Fan-To-Ming twee Dacoïts ontwikkeld: Yin en Yang, de ene bijt dodelijk gif in zijn slachtoffer door middel van lange slagtanden, de ander kan bloed zuigen als een vampier. De twee Dacoïts zijn de persoonlijke lijfwachten van Fan-To-Ming. Johan en Marco worden ondergebracht in Ning Gong, Paleis van de Barmhartige Rust, en worden uitgenodigd voor een feestmaal.

Nadat Johan een bad genomen heeft begint plots de talisman van Merlijn te fonkelen, waarop Merlijn tevoorschijn komt uit de talisman. Johan brengt verslag uit en Merlijn raadt Johan aan te doen alsof hij bereid is samen te werken met Fan-To-Ming. Wanneer Johan aangekleed is hoort hij geschuifel in de gang, maar het blijkt Marco Lopo te zijn, die Johan hoorde praten in zijn kamer. Voor Johan een verklaring kan geven nodigt Lin Fa hen echter uit voor het feestmaal. Tijdens dat feestmaal laat Fan-To-Ming Wong een voorstelling geven met een kaars en twee kromzwaarden, waarbij Wong op zijn ene kromzwaard een kaars plaatst, de kaars in de lucht slingert, de kaars in twee slaat en het bovenste deel opvangt met zijn ander kromzwaard. Daarop fluistert Wong woorden in het oor van Fan-To-Ming, die Johan daarop uitdaagt ook een voorstelling te geven. Johan laat Lin Fa achter zich een doek omhoog werpen, waarop hij zich ronddraait en het doek middendoor snijdt. Wong voelt zich gekrentk in zijn eer en valt Johan in de rug aan. Johan kan nog net de slag ontwijken en ontwapent al vlug Wong, maar spaart hem het leven. Fan-To-Ming beslist er echter anders over en laat Wong door een spin die onder zijn holle ring zit vermoorden. Johan heeft echter door dat Wong hem moest doden, waarop Fan-To-Ming verklaart dat hij zich er persoonlijk wou van overtuigen hoe goed Johan het zwaard hanteert. Marco moet geen proef doorstaan, omdat hij als ontdekkingsreiziger en handelaar kan zorgen voor goede relaties in hoge kringen. Hierop geeft Fan-To-Ming meteen zijn eerste opdracht aan Johan en Marco: een welvarend vissersdorp dat geen belastingen wil betalen vernietigen.

Johan en Marco worden teruggebracht naar hun vertrekken waar Johan verklaart aan Marco dat hij met deze opdracht instemde, maar niet van plan is hem uit te voeren. Integendeel, het is een goede kans om hun vrijheid te herwinnen. De volgende ochtend vaart de vloot uit voor de plundertocht, met Lin Fa en Yin en Yang aan boord, terwijl Fan-To-Ming op Keung Long boven het schip uitvliegt. Johan ziet op het schip een brandende lantaarn en vaten olie staan, waarop hij één van vaten omschopt en de lantaarn er overheen smijt. Johan duwt één van de Dracoïts een leeg olievat over zijn hoofd, waarop beide Dacoïts in de vlammen verdwalen en overboord springen. Marco grijpt Lin Fa vast en zorgt er voor dat ze niets met haar haarspelden kan doen. Fan-To-Ming kan niets doen, omdat hij niets kan zien door de rook. Johan en Marco vluchten in een sloep, nadat Johan de koers van de jonk wijzigde, waarop de jonk een andere jonk ramt, dat ogenblikkelijk vuur vat. Als de brand uitgewoed is, is het bootje al lang stroomafwaarts verdwenen en komt Fan-To-Ming tot de conclusie dat zijn dochter verdwenen is en ontvoerd is door Johan en Marco. Hij besluit wraak te nemen, een wraak die verschrikkelijk zal zijn...

In eerste instantie lijkt het verhaal niet onderhevig aan de vermindering van het aantal pagina’s en al te veel science fiction, en met de “samenwerking” met Lin-Fa lijkt het er op dat dit album zich rustig kan ontwikkelen. Maar nadat het album over halverwege is, moet alles plots vlug gaan en worden er al enkele sci-fi-trucjes bovengehaald. Spijtig, want bv in de samenwerking met Lin-Fa zat meer, een soort vader tegen docher-situatie.

Het is vooral een album van een paar gemiste kansen en waarin veel meer kon uitgewerkt worden. Maar er wordt de voorkeur gegeven aan allerlei zaken die het geheel gaan versnellen, zoals een beschermende amulet, giftige haarspelden, een giftige spin. En ook de science fiction-elementen zijn al aanwezig met een vliegende, vuurspuwende draak die gedachten kan lezen en de Dacoïts, waarvan er natuurlijk een paar ‘speciallekes’ moeten bestaan.

Om kort samen te vatten dus een album dat weinig om het lijf heeft, waarvan meer dan de helft van de pagina’s gebruikt wordt om de personages en hun plannen leren te kennen, waardoor in het tweede deel alles vlug-vlug moet gaan.