In het album De toverstaf heeft Johan dankzij een cadeautje van de echte Merlijn de toverstaf van zijn dubbelganger heroverd.  Met zijn zwaard in de ene hand en de toverstaf in de andere rent hij de trappen op om zijn wapenbroeder Lancelot in de strijd bij te staan.

Johan baant zich in De waterdemon een weg naar de torenkamer. De trappen zijn exact het zelfde. Op de achtergrond zien we de linkerboog weerkeren. De rechtse is verdwenen een een volle muur.

Eenenvijftig albums later, in De rode gezant, is Brick op zoek naar de Rode Ridder.  Hij rent hierbij op exact dezelfde wijze de trap op als Johan in De toverstaf.  Zelfs de linkerarm naar voren gericht met een gebalde vuist, hoewel  de rentmeester van heer Rodrick geen toverstaf te dragen heeft.

 

 Met dank aan forummer Magic XI voor het melden van prenten 153.22.4 en 204.53-54.05