Groot-Zimbabwe is een ruïne van een oude stad in het huidige afrikaanse land Zimbabwe. Vermoedelijk was ze ooit de hoofdstad van een Afrikaans rijd dat zich uitstrekte over het huidige Zimbabwe en Mozambique.

Groot-Zimbabwe bestond tussen ca. 400 en 1450 na Chr. Op zijn hoogtepunt bood het naar schatting voor 10.000 (mogelijks zelfs 18.000) inwoners onderdak. De restanten zijn over het hele grondgebied terug te vinden, maar liggen vooral geconcentreerd rond drie centra: het heuvelcomplex, het valleicomplex en de Grote Omheining

De site van de Grote Omheining bestaat uit meer dan 300 structuren die samenliggen in een gebied met een oppervlakte van zo'n 40 are (4.000 m²). De Grote Omheining op zich is een ovaalvormige omwalling van ca. 225 meter in omtrek en 11 meter hoog. Op sommige plaatsen is de muur tot 5 meer dik.

De muur is gebouwd in tegenwijzerzin. Bij de aanvang werd de muur rommelig en hobbelig in elkaar gezet. Naarmate de bouw vorderde, verbeterde de bouwtechniek van de bouwers en werd de muur alsmaar mooier afgewerkt. Het zelfvertrouwen van de bouwers kreeg duidelijk een gelijkaardige boost, want naarmate de afwerking verbeterde, werd de muur alsmaar dikker en hoger.

In Groot-Zimbabwe zijn een aantal stenen huizen - toentertijd wereldwijd een exclusiviteit - te vinden. Een samentrekking van 'Dzimba dza mabwe', het Shonaans voor stenen huizen, is vermoedelijk de oorsprong van de naam Zimbabwe.

Locatie

De Grote Omheining van Groot-Zimbabwe in De Rode Ridder

Op zoek naar antwoorden op een bizarre droom reist Johan in het album Zimbabwe naar het Afrikaanse continent. De reis leidt hem naar de Grote Omheining van Groot-Zimbabwe.