De streek Hatay heeft een oppervlakte van zo'n 5.500 km². Waar Byzantium als het ware de brug tussen Europa en Azië vormt, kan Hatay aanzien worden als de hoofdpoort tussen Turkije en de Legand. Hoewel het in de Oudheid en de Middeleeuwen hierdoor al een belangrijk handelscentrum was, doet -door zowel de bijbel als de kruistochten- zijn hoofdstad bij de meesten veel sneller een belletje rinkelen: Antiochië.

Tijdens de islamitische expansie raakten veel Armenen in het gebied gevestigd. Tijdens de eerste kruistochten raakte het gebied terug in christelijke handen en werd het Armeense katholieke koninkrijk Cilicisch Armenië gevormd.

Na de eerste wereld oorlog werd Hatay door de Volkerenbond bij Syrië gevoegd; met een bestuursmandaat voor Frankrijk. Het gebied -dat met Alawieten, christelijke Armenen, Arabische christenen, Soennitische Turken en Turkmenen een zeer diverse bevolking. Een bijzonder deel van de bevolking, dat uit Turken en Syrische-Arabische alawieten bestond, wilde echter niet bij een Arabische of soennitische staat behoren en hoewel Hatay in 1937 enige autonomie binnen Syrië verwierf, werd tijdens rellen op 2 september 1938 de Republiek Hatay uitgeroepen.

Aanvankelijk werd deze nieuweling onder Frans-Turks militair toezicht geplaatst, maar door de Turkse invloed binnen de regering en na een referendum sloot Hatay zich in 1939 al aan bij Turkije. Tal van christelijke Armenen, Arabische christenen en Syrischgezinde Arabische soennieten en alawieten werden hierna door de Turkse overheid verjaagd.

Tegenwoordig is Hatay vooral belangrijk voor de export van olijven en vijgen. Ook tal van bladeren van de moerbeiboom, het favoriete voedsel van de zijderups, worden hier gewonnen.

Locatie

Hatay in De Rode Ridder

In album 151, Mysterie te Ararat, komt de Rode Ridder op Sicilië tussenbeide wanneer een blinde bedelaar en zijn dochter Eleni worden overvallen. De arme man overleeft het voorval niet, waarop Johan besluit om Eleni bij te staan om haar vaders laatste opdracht te vervullen: een reis naar de berg Ararat.

Een scheepsreis over de Middellandse Zee, met een tussenstop aan het Kolossi Castle, brengt hen tot in Hatay, waarna de reis over land wordt verder gezet.