Hamburg bevindt zich in Noord-Duitsland en is een van de huidige zestien bondsstaten. Voluit en officieel noemt Hamburg echter Vrije en Handelsstad Hamburg. Deze bondsstaat bevindt zich tussen Schleswig-Holstein en Niedersachsen. Iets bijzonders aan Hamburg binnen Duitsland is dat de hoofdstad ook Hamburg noemt, net zoals bondsstaat Bremen, maar Hamburg op zich ook een stadstaat is. Na Berlijn is Hamburg de tweede grootste stad in Europa en de grootste stad die geen hoofdstad is. Berlijn is wel hoofdstad van de bondsstaat Berlijn, vergelijkbaar met de Belgische provincies Antwerpen, Luik en Namen en hun gelijknamige hoofdsteden. Qua inwoners heeft deze Stadstaat ongeveer 1,8 miljoen inwoners, de grotere metropool Hamburg huisvest rond de 5 miljoen inwoners. De gesproken taal in Hamburg veranderde een anderhalve eeuw geleden stilletjesaan van het Nederduits naar het Hoogduits, het autochtone Hamburgs dialect wordt heden ten dage nog steeds gebruikt, maar ondervindt door de globalisering ook invloeden van buitenaf. Doorheen Hamburg vloeit de Elbe, dewelke begin 1962 overstroomde tijdens noodweer, dat de dijken liet bezwijken en daardoor voor zeer veel schade zorgde. In 2015 werden enkele delen van Hamburg op de UNESCO-werelderfgoedlijst gezet.

In Hamburg liggen meer dan 2.500 bruggen, wat meer is dan Venetië en Amsterdam samen, maar met dien verstande dat hieronder ook spoorbruggen en viaducten worden begrepen want in het Duits is dat allemaal “Brücke”. De oudst gekende vernoeming van Hamburg is omtrent 825 na Christus. Toen werd aan de grens van het Karolingische Rijk de “Hammaburg” (vertaald : Hammaburcht) gebouwd door Lodewijk De Vrome. Gezien zijn naam en levensstijl werd in het kasteel een kerk gebouwd. Enkele jaren later werd deze kerk de hoofdzetel van het aartsbisdom Hamburg. Een decennia nadien echter werd diezelfde hoofdzetel weer verhuisd naar Bremen. Bijna drie eeuwen lang speelt Hamburg in de geschiedenis enkel een rol als beginpunt voor de kerstening (zeg maar het verplicht bekeren van niet-Christelijke en heidense volkeren tot het Christendom) van Noord-Europa…

Rond 1158 na Christus besluit de graaf van Holstein in de oudstad van Hamburg een handelsstad te stichten. Net zoals Holstein’s eerste ontwikkelde stad Lübeck gaat Hamburg dezelfde richting uit. De nieuwe stad krijgt scheepvaart- en handelsprivileges. Nadat een dreiging vanuit het Deense Bornhöved is afgenomen, groeit Hamburg exponentieel, tot vier keer zo groot. Deze groei was te danken aan de centrale ligging in de belangrijkste handelsroutes op de Noord- en Oostzee, het lidmaatschap van de Hanze deed hier geen afbreuk aan, integendeel. De stad wordt uiteindelijk door graaf Holstein gekocht in 1228 zodat hij nu beide stadsdelen in handen had. In 1284 brandde in vier dagen een groot deel van Hamburg af. Doorheen de eeuwen bleef Hamburg groeien en vanaf het jaar 1510 n.C. maakte Hamburg deel uit van het Heilige Roomse Rijk als Reichsstadt Hamburg.

Doorheen de eeuwen werd Hamburg over-en-weer gesleurd tussen allerlei statussen betreffende zelfstandigheid, handels- en scheepvaartverdragen, belasting problemen, handelspartners maar dit hield niet tegen dat Hamburg bleef uitbreiden. De status van de Reichsstadt duurde tot 1806 n.C. wanneer toenmalig heerser keizer Frans II zijn kroon neerlegde en Hamburg weer een soevereine staat werd onder de titel van Vrije Hanzestad. Al vier jaar later werd deze zelfstandigheid en titel afgenomen wanneer het Franse Keizerrijk deze Vrije Hanzestad inlijfde. Om na weer 4 jaar verdreven te worden en de benaming opnieuw veranderd werd naar Vrije EN Hanzestad Hamburg. Een halve eeuw later rond 1867 n.C. kwam er een einde aan de soevereiniteit onder de Pruisische leiding. In Hamburg werd ook een belangrijk deel van het leger en de zeemacht geplaatst.

Het gebied van Hamburg werd tijdens de periode van het Derde Rijk een zoveelste keer uitgebreid. Tijdens WO2 werd Hamburg danig gebombardeerd door de geallieerden. De vijf hoofdkerken werden miraculeus gespaard. Na de herverdeling van het verslagen Nazi-Duitsland werd in 1949 Hamburg onderbedeeld bij de Westers georiënteerde B.R.D., de BundesRepublik Deutschland, het West-Duitsland van voor de hereniging in 1990, na de val van de Berlijnse Muur in 1989. Het moderne Hamburg kent verscheidene vormen van industrie. Allereerst is er de “U-bahn”, dit is de metro met amper 4 lijnen van samen een honderdtal kilometer lengte, dagelijks sporen er 749 trams, in gebruik sinds 1912 en jaarlijks ongeveer 220 miljoen vervoerde passagiers. Ter vergelijking met de Antwerpse metronetwerk : 85 kilometer lengte, het netwerk startte in 1873, 260 tramstellen in gebruik op 14 tramlijnen met zo’n jaarlijks 130 miljoen vervoerde passagiers. Daarnaast zijn er ook twee luchthavens : een openbare, internationale luchthaven, deze is gesitueerd iets ten noorden van de stad en ten westen van de stad is er een privéluchthaven. Verder beschikt Hamburg over een treinspoornet met zes lijnen en tien grote stations, ruime businfrastructuur met 600 buslijnen, acht ferrylijnen die forenzen en toeristen over de Elbe brengen en een uitgebreid fietsnetwerk.

Hamburg is op economisch vlak vooral bekend door de haven. Dit is de grootste haven van Duitsland, vooral met de focus op containeroverslag en is daarvoor de tweede grootste containerhaven en vervolledigt de top drie van de Europese havens, na Rotterdam in Nederland en ons eigenste Belgische Antwerpen. Hamburg en Antwerpen wedijveren om Europa’s tweede plaats en springen daardoor haasje-over, een heel eind achter Rotterdam. Net zoals een deel van de Antwerpse haven kampt ook gans de Hamburg-haven met getijden waardoor de steeds groter gebouwde containerschepen meer en meer diepgang krijgen en daarvoor ook steeds diepere vaargeulen nodig zijn. Daardoor dringen baggerwerken zich op om de economische activiteiten niet aan andere havens te verliezen. De Hamburgse scheepvaartroutes verbinden 900 havens in 170 landen.

Door zijn rijke geschiedenis prijkt Hamburg op tal van munten en postzegels.

 

Wetenswaardigheden

 • In Antwerpen is er een Hanzestedenplaats ! Deze bevindt zich aan de voet van het MAS (Museum Aan de Stroom), gelegen tussen het Willemdok en het Bonapartedok. (bron)
 • Het Museum aan de Stroom (MAS) werd gebouwd op de restanten van het zestiende-eeuwse Hanzehuis. Vooraleer de bouw van het MAS van start ging, werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd op deze site.
 • Het Hanzehuis of Oosters huis werd gebouwd door de Hanzestedebond in samenwerking met het toenmalige stadsbestuur. Het huis maakte deel uit van de Hanzestedenplaats en ging tegen de vlakte in 1893. De plaats was de handelsplaats bij uitstek ten tijde van de Duitse Hanzesteden.
 • Van 8 augustus 2005 tot 15 februari 2006 vond een archeologisch onderzoek plaats op de Hanzestedenplaats. Tijdens dit onderzoek werd de volledige kelderverdieping van het Hanzehuis blootgelegd en onderzocht.

Goed om weten

 • Een 'hanze' is een middeleeuws samenwerkingsverband tussen handelaren en steden, waarmee beide partijen hun handel probeerden te beschermen en uit te breiden.
 • Niet alle Waddeneilanden zijn van de Nederlanders of de Engelsen. Neuwerk en Scharhörn zijn van Duitsland en vallen onder eigendom van Hamburg, ook al liggen deze eilanden een honderdtal kilometer verderop. Dit is een gevolg uit de historische groei van Hamburg ten tijden van de Hanzesteden.
 • Autoverkeer vanuit Hamburg kan je herkennen op de Duitse kentekenplaat waar links de “HH”-belettering staat, dit wordt voluit Hansestadt Hamburg, en niet een of andere welgekende Nazi-uitroep, zoals wel eens wordt gedacht.
 • Hamburg werd ook vereeuwigd op een euromunt met de waarde van 2 euro, het extra geslagen muntstuk uit 2008 toont de Hoofdkerk St-Michaelis.
 • De hamburger is geen uitvinding van een Duitser maar is niettemin toch een klein beetje Duits. Ergens tijdens het jaar 1885 n.C. in het Amerikaanse Hamburg gelegen in de staat New York (wel vernoemd naar het Duitse Hamburg) zou volgens de overlevering twee broers op een kermis door groot succes een tekort hebben gekregen aan worsten. Frank en Charles Menches besloten dan maar om “vlees van gebakken tartaar” tussen de broodjes te leggen en dit de naam te geven van hun (Amerikaanse) thuisstad Hamburg: de Hamburger was geboren. Het gevolg spreekt voor zich…

Bekende "Hamburger"

Enkele bekende wereldburgers die een link met Hamburg hebben:

 • Componist Johannes Brahms (geboren 7 mei 1833 Hamburg, gestorven 3 april 1897 te Wenen), hij was ook dirigent en pianist.
 • Uwe Seeler (geboren 1936), bekende voetballer en in 2003 ereburger van Hamburg geworden.
 • Tommy Haas (geboren1978), bekende tennisser.
 • James Last (Bremen 1955, Florida (USA) 2015) verhuisde in 1955 naar Hamburg alwaar hij als componist voor de grootste orkesten en wereldsterren zijn muzikaal talent ten toon spreidde. Ook trad hij er in het huwelijk met Waltraud Wiese.
 • Gabrielle Kerner (Hagen 1960), beter gekend als Nena met haar “99 Luftballons”, opende in 2007 samen met een aantal anderen een “Bijzonder Onderwijs”-school in Hamburg.
 • En onze eigenste Gerard Mortier (Gent 1943 – Brussel 2014) mag niet mankeren in dit lijstje: de Belgische opera-intendant heeft de wereld laten genieten van zijn opera’s als artistiek directeur in, onder andere, de Opera van Hamburg van 1973 tot 1977.

Helaas zijn er ook criminelen met een link in of naar Hamburg:

 • Suzanne Albrecht (geboren 1951 Hamburg), gekend van het terroristische Rote Armee Fraktion in de jaren ’70 , ‘80 en ’90 van de vorige eeuw, zeg maar de Duitse versie van de Belgische C.C.C en Bende van Nijvel. Deze R.A.F. was ook gekend onder de benaming van “Bader-Meinhof-Groep”
 • Mohammed Atta (geboren 1968, gestorven 11 september 2001), studeerde aan de technische universiteit van Hamburg en zou in een van de twee vliegtuigen hebben gezeten die zich in het W.T.C. boorden, de zwa(a)rtste dagen van de Verenigde Staten: “9/11”.

Locatie

Hamburg in De Rode Ridder

In album 218,Doodbrenger, zoekt Johan via Hamburg een overzeese tocht naar IJsland te maken.

Claus paste in het perspectief echter wat artistieke vrijheid toe, zodat de vele kerken beter tot hun recht komen in het tekenwerk. In Hamburg trok hij tevens naar de Hamburg - ReeperbahnReeperbahn.