Op verscheidene plaatsen spreken de Vikingen Zweeds, terwijl de Nederlandse vertaling er als voetnoot onder staat.  Het Zweeds is vaak verkeerd vertaald:

  • band 7: "Han är bara allén!! Omringa mannaina Nonom!" zou eerder iets moeten zijn als "Han är bara ensam! Omringa honom, männen!"
  • band 8: "Men spöksvarred skall dom snart traffer." -> "Men spöksvärdet ska(ll) träffa dem snart."
  • band 27: "Vad menar du nu, var är det spöksvard?" -> "Vad menar du nu, var är spöksvärdet?"
  • 27: "I den grotta ... dar fan ingen! Den grotta komma" -> I grottan ... Ingen får komma i grottan"

Bovendien waren de Vikingen die Vlaanderen binnenvielen geen Zweden, maar Denen.
(Dank aan Jurgen432)

Spijkerhoed de Eénarmige roverhoofdman spreekt in 't begin vlaams en toch op 't einde van 't album spreekt ie enkel nog Frans.
(Dank aan Arnak, de Donkere)

De Rode Ridder spreekt Wulfgard aan in het Vlaams.  Vervolgens antwoordt deze vlotjes in het 'Zweeds'.
Vermoedelijk moest Johan Wulfgard in diens taal aanspreken, maar werden de teksten in tekstballon en voetnoot verwisseld.
(Dank aan Jurgen432 & Sint-Joris)

21.3: "Ik had haar graag op het rooster gelegd."

Links onderaan in 21.1 loopt de kaderlijn over Johans zwaard. Normaal wordt dat weggegomd tijdens het tekenen.

In band 45 wordt gezegd dat Johan en de abt het er levend van af brengen, omdat het zwaard de crypte niet verlaat. Op de prent afgaand, komt het zelfs niet in de crypte, maar blijft het in de geheime gang zweven.

Het verhaal speelt zich 'omstreeks de 13de eeuw' af. In 1.1 en 42.2 wordt echter verteld dat de klok middernacht slaat.
In de 13de eeuw hadden de abdijen slechts een klok die manueel geluid diende te worden. Dit werd nooit gebruikt om de uren aan te geven, maar enkel om het begin van elke misviering aan te kondigen.
Pas in de 14e eeuw werd een constructie bedacht om met behulp van een touw een hamer tegen de klok te laten slaan. Nog later werd pas een uurmechanisme ontworpen dat exact het aantal slagen van het uur sloeg.
Trouwens ook een overbodige vermelding dat de klok haar twaalf slagen gaf, want ook de indeling van de dag in 24 gelijke uren (een gebruik uit het oude Egypte) werd pas in de tweede helft van de 14de eeuw geïntroduceerd...

Volgens Henrikus in 34.2 zou het zwaard alleen om middernacht bij volle maan verschijnen. Diezelfde nacht is het vollemaan en het zwaard verschijnt inderdaad. Eén nacht later (dus voorbij volle maan) verschijnt het Spookzwaard echter opnieuw.