Strook 34: De ruitvormige kop van Grak's smidshamer is opeens zijwaarts geplaatst ten opzichte van de steel.
(Dank aan Kilyon)