Op de kaft staat Modgudur afgebeeldt met mooi blauwe lokken maar in het album bezit ze dan weer goud blond haar.
(Dank aan Baldur)

Op onder andere p 12 wordt er een deel van de tekst uit de tekstballonnen niet meer getypt.
(Dank aan Baldur)

Als Galaxa inderdaad geen toverkracht bezit, hoe kan zij dan dat blok ijs, met Indigo in, wegschieten in 51.4?
(Dank aan Baldur)

In 30 heeft de delicatesse, een klein duiveltje, ineens geen horens meer.
(Dank aan Baldur)

Op 25 a bezit het paard van Johan ineens zijn spitse hoorn niet meer.
(Dank aan Baldur)

Bij het vogeltje in het midden van de bladzijde zitten de ogen iets te laag.
(Dank aan Baldur)

Niet alleen wordt in 23.5 en 24.2 het rechterstuk van de tekstballonnetjes niet gedrukt; in 54.3 staat zelfs de hele tekstballon leeg.

Als je in 12.4 vlak boven het witte kadertje kijkt, dan zie je zelfs de helft van 'ateren der vergetelheid' in de tekening staan...

Galaxas bliksem zou misschien al afgevuurd kunnen zijn van voor ze de hel betrad, maar dan zou ze er beter aan gedaan hebben om gewoon buiten de hel te blijven en van daaruit Demoniah te bekampen.
In band 59 heeft ze er overigens ook geen probleem mee om Johan en Indigo met haar krachten naar het aardoppervlak terug te brengen.
Verder is het eigenlijk onbegrijpelijk dat ze zomaar de hel betreedt, terwijl ze zelf zeer goed wist dat ze geen magie ter beschikking had. Ikzelf had op zijn minst mijn wapenuitrusting uit 'Oude Vijanden' aangetrokken...

De band rond de helm van de Moor is grijs ipv groen ingekleurd in 27.2

De rover met het Sint-Andrieskruis op zijn kledij heeft in 25.2 haar. Tijdens het daaropvolgende gevecht is hij kaal.

De rover die in 27.2 de aftocht blaast heeft één prent later wél haar.
(volgens mij doet er een pruik mee!!)

In band 18 blijkt Demoniah nu plots zonder problemen haar gelaat te kunnen veranderen. In 'De Leeuw van Vlaanderen', 'In de witte hel' en 'De Graalkoning' moest ze zich steeds behelpen door een masker of het gelaat van iemand anders te stelen.

Waar haalt Johan op de brug van Modgudur opeens dat schild vandaan?
(Dank aan Magic X)

In strook 1 loopt Indigo door het Doornenbos, 1e plaatje zonder zwaard in haar hand met op het rechterheup een gevest van een zwaard of een dolk / mes te zien. Op het 2e, 3e en 4e plaatje van strook 1 zwaait ze met een zwaard rond, maar nog immer is dat gevest te zien op plaatje 4 van strook 1 ?
Op strook 2 1e plaatje loopt ze de open plek op met zwaard en mes / dolk: plaatje 3 zwaard weg en gevest mes / dolk nog aanwezig? Rara waar komt dat zwaard vandaan en waar blijft het?
(Dank aan Derossum)

60.1: "Zo begint een lange traditie die tot in onze tijd voortduurt om de Pierre Haina jaarlijks wit te schilderen!" In de prent zelf zien we ze echter met rode verf bezig.
(Dank aan Sint-Joris)