Op pagina 1 zien we een vluchtende man met baard. Op de volgende pagina is dat nog maar een sikje.
(Dank aan Magic X)

In strookje 32 (laatste hokje) zegt Johan: "ik hou je onder schot". Maar aan de boog te zien op de tekening is dat duidelijk niet het geval.
(Dank aan Magic X)

In 37 krijgt Ancestra een duw. Die blijkt afkomstig te zijn van Delphina. Maar als deze laatste in 38 te voorschijn komt, staat ze nog in een hut die meters verder ligt. Hoe kan ze Ancestra vanop die afstand en duw geven?
(Dank aan Magic X)

De ring van Monseigneur Crispijn wordt regelmatig vergeten!
In strook 2 zien we hem niet meer aan de hand van Dom Perinjon wanneer die ten val komt.
In strook 26 verdwijnt die ineens van de hand van de heksenmeester.
Ook In strook 30 op de afbeelding met de belletjes wordt hij niet afgebeeld.
De opvallendste is wellicht in strook 54
Ook in strook 55,56 en 58 wordt hij nog eens vergeten!
(Dank aan Balian)