De tenue van Johan wordt op de kaft verkeerdelijk rood ingekleurd is. In het verhaal loopt ie immers in een blauwe tenue rond.
(Dank aan Magic X)

Op het vierde hokje van strookjes 11 is het verband van de Rode Ridder even verdwenen.
(Dank aan Magic X)

Strookje 21: De laatste tekstballon staat naar Johan gericht, terwijl het Glatze is die spreekt.
(Dank aan Magic X)

6.3: Het pijltje van de teksballon ontbreekt.
(Dank aan Jarec)

Als Johan in bandje 2 op zijn borst in het water ligt, lijkt zijn hart op de linkerzijde te liggen, terwijl het in "De Blauwe Heks" rechts ligt.
(Dank aan Sankt-Georg)

In bandje 5 is er geen scheur op de rug van de tuniek te zien, wel in bandje 6.
(Dank aan Sankt-Georg)

Bandje 19: hoe kunnen de soldaten Pankraz horen roepen als ze buiten gehoorsafstand moeten blijven?
(Dank aan Sankt-Georg)

Het raam van de gevangenius van Indigo is rond in bandje 22, maar schijnt vierkant te zijn in bandje 47 - en het lijkt me eigenaardig dat wat volgens Pankraz een graankelder was, een open raam heeft (zo zouden de muizen en ander ongedierte toch vrije toegang tot het graan hebben?).
(Dank aan Sankt-Georg)

Het ruitjesmotief op de schilden van Johan in bandje 27 en 28 in verschillend.
(Dank aan Sankt-Georg)

Bandje 53: Indigo zegt dat het water tegen het plafond zal komen. Vreemd voor een kelder met een raam boven de begane grond, en bovendien begint het water volgens bandje 52 zich al terug te trekken.
(Dank aan Sankt-Georg)

Johan heeft op het einde weer zijn smetteloos witte mantel aan, maar de klerendief "Kreupele" had die mantel niet aan als hij door Indigo ondervraagd wordt. Waar komt die mantel dan vandaan?
(Dank aan Sankt-Georg)

Als Indigo heel alleen de weg van Horst naar het Zwarte Woud gevonden heeft, is er eigenlijk geen reden voor Johan om haar op het einde (bandje 60) terug naar Horst te brengen.
(Dank aan Sankt-Georg)