Op pagina 29 zien we hoe Johan zeker niet bij zijn zwaard kan.  Op het volgende vakje lijkt het vanzelf wat dichterbij gekropen te zijn.
(Dank aan Magic X)

De afbeelding op pagina 2, waarop Johans schip door een kapersschip wordt geramd (duidelijk een kopie) toont schepen die eerder thuishoren in de 18e eeuw dan in de Middeleeuwen.

Blijkbaar heeft het team destijds niet erg veel aandacht besteed aan de tekening terwijl men deze kopieerde, want als je goed kijkt zie je dat het schip dat geramd wordt een piratenvlag voert (ondanks het feit dat het een kopie is zie je duidelijk de vlag met de gekruiste beenderen en een deel van een doodshoofd op de achterplecht). En dat terwijl de tekst zegt:
'Met krakend geweld ramt één der kapers het koopvaardijschip en...'

Als Yogh haar sluier afrukt reageert Yezera met de woorden: "Ongelovige hond! Moge je gebeente in de zon verdorren!". Vreemd, ik dacht dat het alleen planten waren die in de zon verdorren, terwijl een gebeente toch eerder zal verbleken.