1-2.1 en 17-18.7: Sinds wanneer plaatst men wachtposten net buiten de omheining? (laat staan dat ze al een ladder klaar zetten voor de bestorming)

In 23-24.1, 23-24.7, 27-28.1 en 27-28.5 is de riem van de koker met de belastingen weg of niet ingekleurd.
In 25-26.7, 27-28.1, 29-30.2, 29-30.3 en 51-52.4 is Zackay's ketting ook verdwenen.

Vanaf 41-42.2 heeft Irinas kleed een roze zoom rond de hals.

Het lijkt alsof Roxanna van 33-34.1 naar 33-34.3 en van 51-52.9 naar 53-54.1 plots van kleed veranderd is.
In 51-52.9 is ook het rode bolletje van haar kroon geel geworden.

Van 19-20.7 tot 25-26.8 en in band 51-52 heeft Zackay geen polsbeschermers.

35-36.7, 45-46.3, 47-48.4, 53-54.4 en 57-58.2: De groene balk op Rodricks tuniek is verdwenen.
In 43-44.5 en 43-44.6 is zijn groen bovenstuk niet getand.

Het gele vlak in Ruperts kledij is verdwenen in 41-42.6
In 49-50.2, 49-50.3 en 59-60.6 zijn zijn schouderstukken groen in plaats van rood.

Men heeft Brack's kledij in 59-60.5 blauw gekleurd.

Waarom heeft men Lancelot, die men anders steevast in het groen kleurt, nu een roos harnas gegeven?
In de prent daarvoor, waar hij zijn helm afneemt, is van de roze kleur bovendien nog niets te zien.
De helm is samengesteld uit de helm van de ene en de pluimen van de andere ridder uit 59-60.1

In 57-58.4 wordt de ophaalbrug neergelaten. Daarachter steekt echter nog een volledig gesloten poort.
In 57-58.7 rijden de RT-ridders binnen en hangt er een open, houten hek boven hun hoofd en is de poortopening veranderd.

Bovenaan band 7-8 is de mantel van Johan verkeerdelijk rood ingekleurd.
(Dank aan Jurgen432)

Op de kleur van het kleed afgaand, is het niet Roxanna, maar Irina die de Rode Ridder in 53-54.3 buitenlaat.

Wanneer Johan voor het eerst de burcht Cumberstone ziet (5-6) ligt die temidden van een rotsachtig landschap. Wanneer hij diezelfde burcht echter bereikt op 29-30, blijkt die temidden van een bosachtige omgeving te liggen...
(Dank aan Magic X)

Strookjespagina 49-50: de trap waarop Johan aan het vechten is loopt dood op een muur.
Dezelfde blz: Als Rupert en Irine de kantelen bereiken is dit een wirwar van nutteloze trappen.
(Dank aan Magic X)

Rodricks hand heeft in 37-38.5 slechts vier vingers.
Eén prent lager is duidelijk te zien dat het geen afwijking is.

De schout mist in 9-10.8 zijn riem over zijn linkerschouder.

In diezelfde band heeft Irina gelakte nageltjes. De rest van het verhaal heeft ze die niet.

In band 35-36 wordt Rodrick uitgelachen omdat hij, ondanks dat hij zijn naam kan schrijven, zijn eigen wetten niet kan lezen. In 31-32.6 blijkt nochtans dat dat geen probleem mag zijn, gezien hij op zijn minst geletterd personeel moet hebben.

De deur die Roxanna in 51-52 opent is met hout omkaderd. In 53-54.2 is het echter steen.
Bovendien heeft ze oorspronkelijk haar scharnieren aan de linkerkant. In 53-54.3 draait ze langs rechts.

Wat doet trouwens dat gebroken glasraam rechtsboven op de kaft?
Op de kaft heeft Rodrick ook nog eens een zwaard in de hand. Dit komt in heel het verhaal niet voor en Brick heeft een schede aan zijn riem, wat enkel in 55-56.5 te zien is.

Eigenlijk komt heel het fragment op de kaft niet eens in het verhaal voor. Wanneer Zackay binnenkomt, zat men aan tafel en bij het beslissende duel tussen Johan en Brick was er niemand in de buurt.

43-44.4: Rodrick roept "Wijn voor iedereen!", dus voor Johan, Irina, Rupert, Brick en Brack. (eventueel nog voor hemzelf, maar er staat reeds een beker voor hem) Toch worden er maar vier bekers gebracht...

In band 3-4.1 heeft de wachtmeester een bolletje op zijn helm staan, terwijl dat in band 5-6.4 niet meer het geval is.
(Dank aan Themelle)