Nummer 120 heet het verdronken land. Maar als je op de indexen achterop kijkt bij de meeste andere nummers heet het opeens Het verboden land.

Op de tweede pagina is er voor het eerst sprake van de Zorills, op pagina vier verandert hun naam (definitief) naar de Zorils.
(Dank aan Mr.Black)

Prent 9.1; Johan roept Luthor, die achtervolgd wordt door Zorils. Vervolgens loopt Luthor recht naar Johan. Op 10.3 staan echter zowel Luthor als zijn eerste achtervolger met hun rug naar Johan. Getuige daarvan is de pijl in de rug van de Zoril. Dus ofwel zijn ze Johan voorbij gelopen, ofwel moet Johans pijl in de borst van de Zoril belanden.
(Dank aan Mr.Black)

Op strook 27 staat koningin Yppolita op het punt Johan te doden omdat hij de naam Chrysotis ongevraagd uitspreekt. Even later bewijst Johan zeer diplomatisch te zijn, en spreekt de naam opnieuw uit. "Chrysotis' sschuiloord" kon anders even goed vervangen worden door "haar schuiloord"...
(Dank aan Mr.Black)

Op strook 62 Ziet Yppolita dat Johan en Chrysotis duiken, en niet meer bovenkomen. De soldaten in de eerste aanvalsgolf moesten dus sowieso duiken. Als de 'myriaden stekende insecten' aanvallen, keren de soldaten terug naar land, in plaats van onder de waterspiegel te verdwijnen. Terug aan land gekomen, druipen de insecten blijkbaar af. (Let er ook op dat de insecten Yppolite met rust laten.)
(Dank aan Mr.Black)

De tekst in de kadertjes op 65.2 en 65.3 moet omgewisseld worden.
(Dank aan Mr.Black)

In het begin van het verhaal stelt Chrysotis zich voor als 'de laatste waternimf' en op het einde is ze gerustgesteld omdat haar ras zal blijven voortbestaan. Waternimfen zijn dus op één of andere manier zelf sterfelijk.

Een paar foutjes op de kaft:
- het hele dorp staat plots op de achtergrond
- Ugurs speer is nog niet gebroken en heeft hier een gouden schild

Op de nrs 124-126-134-135 staat er op de achtercover:"Het Verloren Land"!
(Dank aan Krissie)