We zien in het begin van het verhaal de drie schildknapen een paard begeleiden. Dat paard draagt 2 speren. Wanneer de Rode Ridder het opneemt tegen de ruwe ridder, wordt één van de twee speren versplinterd. Doch wanneer het gezelschap hun tocht naar de Reigershoeve verderzet draagt het paard nog steeds 2 speren (zie 13 en 15).
(Dank aan Magic X)

Het paard moet naast die geheimzinnige speren ook een verdacht aantal schilden dragen: op het eerste hokje van de tweede bladzijde zien we links van het paard een schild, 3 hokjes verder een ander en wannerJohan het opneemt tegen de ruwe ridder krijgt hij nog een ander (een rond).
(Dank aan Magic X)

Wanneer Veerle bij het raam gaat zitten, gebeurt iets speciaals met het gebouw. Op 15 komt de rans ervan rechts van het raam, op 16 en 17 plots links.
(Dank aan Magic X)

Het aantal kleurfouten in de ingekleurde versie is echt hilarisch. Dezelfde personages worden afwisselend in een ander gekleurde klederdracht gestoken. Erik op 34 bijvoorbeeld of de dienstmaagd van Veerle op 56-57. Enfin, te veel om op te noemen.
(Dank aan Magic X)

 

Strookje 54 "Hun meesters hechten te veel belang aan hun wapenkunde en verzuimden hun karakter te vormen": hechten moet in de verleden tijd gebruikt worden hier, dus 2 t's: hechtten.
(Dank aan Kerwyn)