In 2.1 heeft de voorovergebogen ridder op de borst een rood schild met zwarte leeuw en draagt hij een helm zoals de geel-rood gestreepte er ook één draagt. De ridder uiterst rechts heeft een geel-blauw schild met een rood torentje en hij draagt een hoed-helm.
In 3.3 heeft de ridder met het rode schild de hoed-helm op.

De zweep die Johan gebruikt is trouwens veel te lang om een rijzweep te zijn.

In band 4 zijn de touwen waarmee de Blauwe Heks is vastgebonden niet meer zichtbaar.

De ridder die in 2.1 het vuur aansteekt, heeft daar een rechtgeschuind veld van blauw en geel.
In 6.1 is zijn schild nog eens te zien. Daar loopt de scheidingslijn op zijn schild plots verticaal.

In het eerste tekstkadertje staat Verwandois' of 'Vervandois', terwijl het 'Vermandois' moet zijn.

de soldenier op pagina 4 met bijl heeft eerst z'n rechterhand onderaan, volgend prentje z'n linker, snelle switch!
(Dank aan Monti)

Niet de urine van gehangenen, maar wel het zaad doet mandragora groeien - althans volgens het volksgeloof.
(Dank aan Jurgen432)

Op de cover is Johan al slaags geraakt met de soldeniers, maar de brandstapel staat nog in lichterlaaien. De Blauwe Heks is nog steeds vastgebonden, maar ook daar ontbreken de touwen rond haar buik.

Het wapenschild van de kerel helemaal links op de kaft, komt niet eens in het verhaal voor.

Ook op de kaft staan 6 soldeniers, maar nergens valt die kerel met zijn bijl te bespeuren. Er lopen er echter wel 3 rond met zo'n hoedhelm.

De familie van de graaf blijkt overleden te zijn aan de pest. We zitten hier met een klein chronologieprobleem. De pest duikt in Europa pas op rond 1347. In "De Grot van de Beer" werd echter gesteld dat de reeks zich nu afspeelt tijdens het leven van Filips de Schone, dus niet later dan 1314 - en aangezien de Guldensporenslag vermeld wordt niet vroeger dan 1302.
(Dank aan Jurgen432)

De rode ridder wordt aangekondigd als "Johan van Horst uit Vlaanderen". In die tijd behoorde Horst niet tot het graafschap Vlaanderen, maar tot het hertogdom Brabant.
(Dank aan Jurgen432)

De groene kruik was één prent daarvoor rood ingekleurd.
Ook door de ontploffing verkleurd?

Indigo haar handen zijn in 58.2 niet verbonden.

32.3: "Zolang het mij tenminste behaagt ze in hun kassen te la[spatie]ten!"

Magiste heeft het in 40.1 over een sublimaat dat hij heeft afgekookt. :?
Dat is een destillaat!

In 45.4 spreekt hij over 'titreren', een techniek uit de analytische chemie. Die term was in de Middeleeuwen onbekend.

Nadat Joubert ontwapend werd, schoot de kruisboogschutter Johan neer met een wapen dat in 29.1 duidelijk ongeladen is.

wanneer johan in de vergeetput geworpen wordt, komt hij wakker zonder zwaard.
met behulp van de botten van de vorige slachtoffers, klimt hij uit de vergeetput. hij schakelt de wachter uit met een geslepen bot. wanneer een andere soldenier op de rr afstormt, neemt johan het zwaard van de eerste soldenier en verslaat ook zijn andere tegenstander. met deze twee zwaarden stormt de rr de kelder binnen waar zijn twee vrienden gevangen zitten en bevrijdt hen. via de schoorsteen vluchten ze weg (johan nog steeds zonder zwaard). wanneer het drietal weer veilig op begane grond staat, hang het zwaard van johan plots weer aan zijn zij te bengelen!
(Dank aan Orgazmo)