Strook 44: het gevest van Lancelots zwaard staat anders dan op stroken 42 en 43.
(Dank aan Koen)

Strook 46: Bahaal zegt: "Arthur zond twee ridders om het heroveren." Het korte woordje "te" is daar te weinig.
(Dank aan Koen)

85.1: 'om [spatie][spatie] teverdrukken'