Vanaf 13.1 staat Gawans embleem omgekeerd.

Het handvest van Gawans zwaard is in 33.1 anders gebogen dan in 29.2. dit is ook het geval in 86.3 (en als je goed kijkt in 87.1)

Vanaf 91.1 heeft Johans zwaard een verkeerde kling.

Wat doen de Hunnen in dit verhaal?  De Hunnen zijn nooit tot in Brittanië geweest en hebben bovendien nooit versterkingen of burchten gebouwd.
(Dank aan Gumbo)