Twee mannen vergezellen de Rode Ridder naar het vasteland: één met en één zonder hoed/muts.  Die met de hoed draagt bovenkledij.  In band 4 heeft hij even geen bovenkledij meer aan.
(Dank aan Magic X)

In de ingekleurde versie trachtte men deze fout te corrigeren.  De man loopt nu rond met een ingekleurd bovenlijf.

In band 88 een dt-fout: "Bevrijdt de Thais!"
(Dank aan Magic X)

Een galjoen zoals in het begin van het verhaal bestond pas in de 16e-17e eeuw.

Bijna geen enkele olifant draagt een halster, terwijl er toch op gereden wordt.

95.1: het achterste franje van het kleed op de voorste olifant is niet ingekleurd in de gekleurde versie.

In 76.1 en van 80.2 tot 81.2 is Jayavar heel even zijn halsketting kwijt. Tussendoor krijgt hij ook nog eens armbanden kwijt of bij.

Op de kaft moet Johan nog steeds belagers afhouden en woedt de strijd nog heftig op de achtergrond. In het verhaal komt Nibha pas bij Johan om de overwinning te melden.

In 87 is te zien dat de kruisbogen tegen de schouder worden gedrukt. De schouderkolf werd pas omstreeks 1400 in West-Europa geïntroduceerd.

Er heeft nooit een koning Yasodo tempels in Angkor gebouwd. Waarschijnlijk zorgde Yasoda, de moeder van Krshna, voor inspiratie voor de naam.

Een olifant komt met zijn slurf tot aan de grond. In 18.1 is dit duidelijk niet het geval.