In het begin heet de vrouwelijke hoofdrolspeelster Zigliora. Later, vanaf strook 50 ongeveer, wordt dit Zagliora.
(Dank aan Koen)